Światowy Dzień Bez Tytoniu

Każdego roku, w dniu 31 maja, WHO i partnerzy biorą udział w obchodach Światowwego Dnia Bez Tytoniu (WNTD), podkreślając zagrożenia związane z używaniem tytoniu oraz opowiadając się za skuteczną polityką ograniczającą konsumpcję tytoniu.

Głównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest „Tytoń i choroby serca”. Kampania zwiększy świadomość na temat:

 • związku między tytoniem a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), w tym udarem, które łącznie są wiodącymi światowymi przyczynami śmierci;
 • działań i środków, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 zbiega się z szeregiem globalnych inicjatyw i możliwości mających na celu rozwiązanie problemu epidemii tytoniu i jej wpływu na zdrowie publiczne, w szczególności powodując śmierć i cierpienie milionów ludzi na całym świecie. Działania te obejmują inicjatywy Global Hearts wspierane przez WHO i inicjatywy RESOLVE, których celem jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia i poprawy opieki, oraz trzecie posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zapobiegania i kontroli NDPs, które odbędzie się w 2018 r.


Jak tytoń zagraża zdrowiu serca ludzi na całym świecie

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych. Pomimo znanych szkodliwości tytoniu dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów i chorób, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że ​​tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.


Fakty na temat tytoniu, serca i innych chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki przyczynia się do około 17% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną CVD, po nadciśnieniu.

Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów związanych z paleniem tytoniu jest najcięższy.

Działania WHO MPOWER są zgodne z Ramową konwencją WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (WHO FCTC) i mogą być stosowane przez rządy w celu ograniczenia używania tytoniu i ochrony ludzi przed chorobami niezakaźnymi.

Środki te obejmują:

 • Monitorowanie polityki używania tytoniu i zapobiegania mu;
 • Ochrona ludzi przed narażeniem na dym tytoniowy, tworząc całkowicie wolne od dymu wnętrza publiczne, miejsca pracy i transport publiczny;
 • Oferowanie pomocy w rzuceniu palenia tytoniu (pokrywane koszty, wsparcie dla całej populacji, w tym krótkie porady ze strony pracowników służby zdrowia i krajowych bezpłatnych połączeń wychodzących);
 • Ostrzeganie przed niebezpieczeństwami związanymi z tytoniem, wdrażając zwykłe / standaryzowane opakowania i / lub duże ostrzeżenia zdrowotne na wszystkich opakowaniach tytoniu oraz wdrażaj skuteczne kampanie antytytoniowych środków masowego przekazu, które informują opinię publiczną o szkodliwości używania tytoniu i narażeniu na dym tytoniowy z drugiej ręki.
 • Egzekwowanie zakazów reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych
 • Podnoszenie podatków od wyrobów tytoniowych

Kampania „Cele świata bez tytoniu 2018”

Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:

 • Podkreślenie powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
 • Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
 • Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy