REKLAMA
REKLAMA

AOTMiT: 44. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości NR 44/2018.

Posiedzenie Rady Przejrzystości w dniu 26.11.2018 r.obejmie:

 1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:
  1. LATUDA (lurasidonum) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
  2. INVOKAINA (canagliflozinum) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny
 2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI L-ASPARAGINAZY U PACJENTÓW Z CHOROBAMI LIMFOPROLIFERACYJNYMI.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej:
  1. ŚWIADCZENIA W SPRAWIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ.
  2. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ.
  3. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
 4. Przygotowanie opinii o projektach programów  polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:
  1. „Program rehabilitacji pacjentów onkologicznych z teremu województwa łódzkiego”,
  2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”,
  3. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych”,
  4. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej”.
 5. Przygotowanie opinii o projektach programów  polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Program prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w mieście Katowice”,
  2. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 i otyłości dla mieszkańców powiatu żegańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021″,
  3. „Program profilaktyki zdrowotnej-wczesnego wykrywania wad u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2019-2021″,
  4. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021″

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Źródło: AOTMiT

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]