REKLAMA
REKLAMA

EMA: szkolenie dot. chorób sierocych

Europejska Agencja Leków (EMA) wraz z projektem RD-ACTION (europejskie wspólne działanie na rzecz rzadkich chorób) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) organizuje warsztaty w dniach 29-30 maja 2018 r. Ich celem jest określenie, jak współpracować z europejskimi sieciami referencyjnymi (ERNs) w zakresie złożonych i rzadkich chorób.

EMA; fot. Alessandro Zappalorto

EMA; fot. Alessandro Zappalorto

Jest to ostatnia z serii dedykowanych ikon warsztatów zewnętrznych, zaplanowanych i zrealizowanych w ramach inicjatywy RD-ACTION od 2015 r., W celu wsparcia 24 ERN w zakresie wspólnych wyzwań. Wydarzenie to będzie w szczególności okazją dla EMA i ERN do zidentyfikowania obszarów, które najbardziej skorzystają na bliższej współpracy.

Pierwszy dzień warsztatów, które odbędą się w siedzibie Agencji w Londynie, będzie transmitowany na żywo w dniu 29 maja od 9:00 do 17:30 czasu brytyjskiego na stronie internetowej EMA. Nagranie i prezentacje zostaną opublikowane po wydarzeniu.

REKLAMA
REKLAMA

Rzadka choroba to zagrażająca życiu lub przewlekle wyniszczająca choroba, która dotyka nie więcej niż 5 na 10 000 osób w Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że około 30 milionów osób cierpi na rzadką chorobę w UE. Ważnym celem warsztatów jest zbadanie, w jaki sposób EMA i ERN mogą współpracować, aby jak najlepiej wzmocnić wzajemne wysiłki w celu zachęcenia i ułatwienia badań nad nowymi metodami leczenia rzadkich i złożonych chorób o niskim stopniu chorobowości oraz w jaki sposób ERN mogłyby być konkretnie zaangażowane w działania i struktury EMA. .

ERN to wirtualne sieci skupiające podmioty świadczące opiekę zdrowotną i naukowców z całej UE w celu rozwiązywania złożonych lub rzadkich schorzeń wymagających wysoce specjalistycznego leczenia oraz koncentracji wiedzy i zasobów. Łączą centra wiedzy fachowej w różnych krajach UE, aby dzielić się wiedzą i ułatwić wirtualne świadczenie opieki. Mają one na celu opracowanie nowych innowacyjnych modeli opieki, przyspieszenie badań poprzez badania kliniczne i zapewnienie wydajniejszego wykorzystania kosztownych zasobów.

Pierwsze ERN zostały uruchomione w marcu 2017 r.i obejmują ponad 900 wysoko wyspecjalizowanych jednostek służby zdrowia z ponad 300 szpitali w 26 krajach UE.

EMA odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i dopuszczaniu leków na rzadkie choroby, znanych jako leki sieroce. Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP) Agencji wydaje zalecenia dotyczące przyznania leków na osierocone oznaczenie, a wnioski o dopuszczenie do obrotu dla leków sierocych są oceniane przez EMA, a nie osobno w każdym państwie członkowskim.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]