GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Symbella

GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Symbella

25 września 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu 1 serii produktu leczniczego Symbella. Przyczyną jest nieodpowiednia zawartość substancji czynnej po uwolnieniu.