konferencja skierowana do kierowników aptek szpitalnych

Konferencja dla farmaceutów z aptek szpitalnych

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na konferencję dla farmaceutów z aptek szpitalnych. Zobacz harmonogram konferencji.
Propozycja zmian dot. obecności kierownika apteki

Propozycja zmian dot. obecności kierownika apteki

Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała zmiany w art. 88 ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r.