Na czym polega efekt nocebo?

Na czym polega efekt nocebo?

Jednego z pierwszych opisów tego zjawiska upatruje się w latach 70. ubiegłego wieku. Pacjent chory na raka zmarł krótko po tym, jak dowiedział się, że zostały mu 3 miesiące życia. Podczas sekcji okazało się jednak, że został nieprawidłowo zdiagnozowany i stadium nowotworu nie było na tyle zaawansowane, aby było przyczyną śmierci. Na czym polega efekt nocebo?
Bezpieczeństwo pacjentów w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjentów w badaniach klinicznych

Z przeprowadzonych badań ankietowych, w których wzięło udział 1836 użytkowników aż 40% osób uważa, że firmy farmaceutyczne przekupują lekarzy, aby wprowadzić nowy lek na rynek. Co drugi z ankietowanych wyraził niechęć w uczestnictwie w badaniach z powodu obawy dotyczącej wystąpienia działań niepożądanych nowego leku. Jak naprawdę wyglądają badania kliniczne i czy uczestnictwo w nich jest niebezpieczne?
Fazy badań klinicznych cz. IV

Fazy badań klinicznych cz. IV

Nawet dopuszczenie leku do obrotu nie zwalnia Sponsora badania, czyli firmy posiadającej patent nowej cząsteczki, od prowadzenia dalszych obserwacji, z których wyklaruje się pełny obraz bezpieczeństwa stosowania nowego preparatu. Musimy bowiem wziąć pod uwagę, że dopiero stosowanie leku na pełnej populacji odzwierciedli realny obraz profilu klinicznego leku. Przedstawiamy IV fazę badań klinicznych.
Fazy badań klinicznych cz. II

Fazy badań klinicznych cz. II

Kiedy uda się zaprojektować cząsteczkę, przeprowadzić niezbędne testy in vitro i in vivo, pozostaje mieć nadzieje, że dalszy proces badawczy będzie przebiegał równie sprawnie. Kolejnym krokiem jest przejście dwóch kolejnych faz badań klinicznych: II i III. Dziś przyjrzymy się im z bliska.
Fazy badań klinicznych cz. I

Fazy badań klinicznych cz. I

Fazy badań klinicznych to etapy, w których naukowcy przeprowadzają eksperyment badawczy w formie interwencji zdrowotnej by znaleźć wystarczający dowód na użyteczność nowej metody, terapii czy cząsteczki. W przypadku badań farmaceutycznych fazy zaczynają się od projektowania cząsteczki, a następnie przechodzą do testów na zwierzętach. Jeśli ten etap zakończy się sukcesem, rozpoczyna się kliniczna faza rozwoju, testująca bezpieczeństwo badanego produktu na kilku osobach, stopniowo skutkując rozszerzeniem grupy badanej, aby finalnie - przeprowadzając badanie u wielu uczestników - ustalić, czy leczenie jest skuteczne.
Farmaceuta w badaniu klinicznym

Farmaceuta w badaniu klinicznym

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny wzrost liczby badań klinicznych na całym świecie, co otworzyło szereg nowych możliwości dla osób chcących pracować w branży badawczej. Projekt, koordynacja i analiza badania klinicznego wymaga interdyscyplinarnego zespołu, który obejmuje m.in. głównego i podległych badaczy (ang. Principal Investigator / Subinvestigator, PI / SI), koordynatorów badań klinicznych (ang. Clinical Research Coordinator, CRC), farmaceutów oraz monitorów badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA).
Badania kliniczne - parę słów o placebo

Badania kliniczne – parę słów o placebo

Apteka szpitalna to nie tylko wydawanie leków na oddziały, przygotowywanie preparatów żywieniowych i cytostatycznych czy też zarządzanie przetargami, ale także świat badań klinicznych, który nieodłącznie wymaga osoby farmaceuty do zapewnienia bezpieczeństwa stosowanego protokołu.
EMA: sukces publikacji danych klinicznych

EMA: sukces publikacji danych klinicznych

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji swojej sztandarowej polityki w zakresie publikacji danych klinicznych (polityka 0070). Pierwszy raport dotyczący bezprecedensowej polityki przejrzystości pokazuje wysoki poziom zadowolenia użytkowników.
Polski ślad w badaniach klinicznych w depresji

Polski ślad w badaniach klinicznych w depresji

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku Spółka złożyła wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań, tj. II fazy klinicznej.