Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne istnieje możliwość dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy bez konieczności uzyskania dla nich pozwolenia dopuszczenia do obrotu - tzw. import docelowy.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Ustawa Prawo Farmaceutyczne w sposób precyzyjny reguluje kwestie związane z reklamą produktów leczniczych na terenie naszego kraju.
Farmaceuta (nie) zna się na lekach

Farmaceuta (nie) zna się na lekach

Komitet terapeutyczny to organ powoływany przez dyrektora szpitala zgodnie z zaleceniami akredytacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz 418. późn. zm.). Jego działalność regulują również pośrednio zapisy ustawy o działalności leczniczej. Z uwagi na całokształt zadań komitetu ds. lecznictwa, to właśnie farmaceuta występuje jako osoba kompetentna i mogąca wydatnie wspierać prace komitetu terapeutycznego. Problem pojawia się, gdy jego rola zostaje ograniczona jedynie do teoretycznej obecności w strukturach Komitetu.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VII

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VII

Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu jest jednym z głównych zadań aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W związku z tym jedną z ważniejszych aktywności farmaceutów szpitalnych w tym obszarze jest okresowa kontrola apteczek oddziałowych.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VI

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VI

Właściwy sposób przygotowania produktów leczniczych przeznaczonych do podania pacjentom w szpitalu jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii. W związku z tym jest to również temat, który zostaje poddany kontroli w trakcie wizyty Komisji Akredytacyjnej. W zależności od rodzaju produktu leczniczego kontrola w tym zakresie może odbywać się w klinikach i oddziałach szpitala lub na terenie apteki szpitalnej. Za przygotowanie produktów leczniczych do podania pacjentom może zatem odpowiadać przede wszystkim personel pielęgniarski i farmaceuci szpitalni.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. V

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. V

Zapewnienie pacjentom przebywającym w szpitalu dostępu do wszystkich zarejestrowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest zadaniem bardzo trudnym do realizacji lub wręcz niemożliwym. W sektorze finansów publicznych zakupy realizowane są w ramach umów zawartych w oparciu o procedury określone w Prawie Zamówień Publicznych. To sprawia, że asortyment aptek szpitalnych i działów farmacji w szpitalach publicznych jest zasadniczo ograniczony do produktów, które są zdefiniowane w umowach zawartych z dostawcami.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Wizyta akredytacyjna w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej będzie przede wszystkim okazją do sprawdzenia warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. III

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. III

Farmaceuci szpitalni przygotowujący się do akredytacji powinni zwrócić szczególną uwagę na komunikaty i notatki bezpieczeństwa, które regularnie publikowane są na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. II

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. II

Szeroko rozumiane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pacjentom szpitala leży u podstaw każdego procesu akredytacji. W związku z tym kolejnym bardzo ważnym standardem akredytacyjnym w obszarze farmakoterapii jest określenie w szpitalu zasad pozyskiwania leków w trybie nagłym.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. I

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. I

Akredytacja w placówkach ochrony zdrowia stała się w ciągu ostatnich kilku lat jedną z najpopularniejszych metod kontroli jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. Szpitale poddając się procesowi akredytacji muszą dostosować jakość świadczonych usług do szeregu standardów akredytacyjnych zdefiniowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.