Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. I

Akredytacja w placówkach ochrony zdrowia stała się w ciągu ostatnich kilku lat jedną z najpopularniejszych metod kontroli jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. Szpitale poddając się procesowi akredytacji muszą dostosować jakość świadczonych usług do szeregu standardów akredytacyjnych zdefiniowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych akredytowanym szpitalom jest możliwe tylko przy współpracy wielu grup zawodowych zatrudnionych w szpitalach. W zapewnieniu najwyższych standardów oferowanych usług w obszarze farmakoterapii szczególnie ważną rolę odgrywają farmaceuci szpitalni zatrudnieni w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

„W zapewnieniu najwyższych standardów oferowanych usług w obszarze farmakoterapii szczególnie ważną rolę odgrywają farmaceuci szpitalni zatrudnieni w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.”

Część I: kontrola apteki i tworzenie Receptariusza Szpitalnego

Kontrola apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej

Wizyta w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej jest stałym elementem każdej kontroli akredytacyjnej. Istotnym faktem jest, że przy okazji akredytacji farmaceuci szpitalni biorąc udział w przygotowaniu apteki szpitalnej i całego szpitala do wizyty akredytacyjnej bardzo często rozszerzają swój dotychczasowy zakres obowiązków (który nierzadko ograniczony był wyłącznie do zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne). Biorą udział w organizacji szkoleń z bezpieczeństwa farmakoterapii i aktywnie współpracują z pielęgniarkami, położnymi, lekarzami, analitykami medycznymi, fizjoterapeutami, ratownikami medycznymi i pozostałymi zawodami medycznymi.

Receptariusz szpitalny

Bardzo istotnym przedmiotem kontroli akredytacyjnej jest Receptariusz Szpitalny. Farmaceuci powinni zostać czynnie zaangażowani w proces tworzenia Szpitalnej Listy Leków oraz określenia odpowiednich kategorii dostępności dla wybranych produktów leczniczych. Dodatkowo w Receptariuszu powinna znaleźć się informacja o sposobie pozyskiwania leków o ograniczonej dostępności i leków spoza receptariusza oraz zasady stosowania wybranych grup produktów leczniczych. To oznacza zatem, że w Receptariuszu Szpitalnym oprócz samej listy produktów powinny znaleźć się również wytyczne i standardy, które będą określały okoliczności i wskazania do zastosowania wybranych terapii oraz będą pozwalały na podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych w przypadku, gdy dopuszczalne jest stosowanie kilku różnych terapii alternatywnych. Wytyczne takie mogą dotyczyć m.in. stosowania antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, zastosowania leków przeciwzakrzepowych, zastosowania leków przeciwkrwotocznych, standardów postępowania z pacjentami geriatrycznymi czy wytycznych do stosowania leków u dzieci.

„Farmaceuci powinni zostać czynnie zaangażowani w proces tworzenia Szpitalnej Listy Leków oraz określenia odpowiednich kategorii dostępności dla wybranych produktów leczniczych.”

W związku z tym, że nadrzędnym celem przeprowadzenia kontroli akredytacyjnej jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, warto również umieścić w Receptariuszu np. informacje dotyczące kategorii leków pod kątem bezpieczeństwa ich zastosowania u kobiet w ciąży lub inne informacje i ostrzeżenia, które mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa terapii. Receptariusz powinien być także okresowo aktualizowany (przynajmniej raz na dwa lata) i weryfikowany w oparciu o aktualne standardy, wytyczne towarzystw naukowych i doniesienia z badań klinicznych oraz publikacji naukowych. Jednak najważniejsze jest, aby Szpitalna Lista Leków była przede wszystkim narzędziem dostępnym (najlepiej także w wersji elektronicznej), znanym i powszechnie stosowanym w szpitalnych oddziałach i klinikach. Znajomość zasad zastosowania leków w oparciu o wytyczne znajdujące się w Receptariuszu Szpitalnym będzie przedmiotem wielu pytań kierowanych przez Komisję Akredytacyjną do przedstawicieli zawodów medycznych w szpitalu. Tym bardziej w tworzeniu Receptariusza oprócz farmaceutów szpitalnych udział powinni wziąć także lekarze, pielęgniarki, farmakolog kliniczny i wszyscy, którzy będą z niego korzystać w codziennej praktyce zawodowej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Monika Łopata

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych". Ambasador Polski ds. wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Szpitalnych. Aktualnie w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji i szkoleń w kraju i za granicą. Pasjonatka pracy w aptece szpitalnej z doświadczeniem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy