REKLAMA
REKLAMA

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. I

Akredytacja w placówkach ochrony zdrowia stała się w ciągu ostatnich kilku lat jedną z najpopularniejszych metod kontroli jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. Szpitale poddając się procesowi akredytacji muszą dostosować jakość świadczonych usług do szeregu standardów akredytacyjnych zdefiniowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych akredytowanym szpitalom jest możliwe tylko przy współpracy wielu grup zawodowych zatrudnionych w szpitalach. W zapewnieniu najwyższych standardów oferowanych usług w obszarze farmakoterapii szczególnie ważną rolę odgrywają farmaceuci szpitalni zatrudnieni w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

„W zapewnieniu najwyższych standardów oferowanych usług w obszarze farmakoterapii szczególnie ważną rolę odgrywają farmaceuci szpitalni zatrudnieni w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.”

Część I: kontrola apteki i tworzenie Receptariusza Szpitalnego

Kontrola apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej

Wizyta w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej jest stałym elementem każdej kontroli akredytacyjnej. Istotnym faktem jest, że przy okazji akredytacji farmaceuci szpitalni biorąc udział w przygotowaniu apteki szpitalnej i całego szpitala do wizyty akredytacyjnej bardzo często rozszerzają swój dotychczasowy zakres obowiązków (który nierzadko ograniczony był wyłącznie do zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne). Biorą udział w organizacji szkoleń z bezpieczeństwa farmakoterapii i aktywnie współpracują z pielęgniarkami, położnymi, lekarzami, analitykami medycznymi, fizjoterapeutami, ratownikami medycznymi i pozostałymi zawodami medycznymi.

Receptariusz szpitalny

Bardzo istotnym przedmiotem kontroli akredytacyjnej jest Receptariusz Szpitalny. Farmaceuci powinni zostać czynnie zaangażowani w proces tworzenia Szpitalnej Listy Leków oraz określenia odpowiednich kategorii dostępności dla wybranych produktów leczniczych. Dodatkowo w Receptariuszu powinna znaleźć się informacja o sposobie pozyskiwania leków o ograniczonej dostępności i leków spoza receptariusza oraz zasady stosowania wybranych grup produktów leczniczych. To oznacza zatem, że w Receptariuszu Szpitalnym oprócz samej listy produktów powinny znaleźć się również wytyczne i standardy, które będą określały okoliczności i wskazania do zastosowania wybranych terapii oraz będą pozwalały na podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych w przypadku, gdy dopuszczalne jest stosowanie kilku różnych terapii alternatywnych. Wytyczne takie mogą dotyczyć m.in. stosowania antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, zastosowania leków przeciwzakrzepowych, zastosowania leków przeciwkrwotocznych, standardów postępowania z pacjentami geriatrycznymi czy wytycznych do stosowania leków u dzieci.

REKLAMA
REKLAMA

„Farmaceuci powinni zostać czynnie zaangażowani w proces tworzenia Szpitalnej Listy Leków oraz określenia odpowiednich kategorii dostępności dla wybranych produktów leczniczych.”

W związku z tym, że nadrzędnym celem przeprowadzenia kontroli akredytacyjnej jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, warto również umieścić w Receptariuszu np. informacje dotyczące kategorii leków pod kątem bezpieczeństwa ich zastosowania u kobiet w ciąży lub inne informacje i ostrzeżenia, które mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa terapii. Receptariusz powinien być także okresowo aktualizowany (przynajmniej raz na dwa lata) i weryfikowany w oparciu o aktualne standardy, wytyczne towarzystw naukowych i doniesienia z badań klinicznych oraz publikacji naukowych. Jednak najważniejsze jest, aby Szpitalna Lista Leków była przede wszystkim narzędziem dostępnym (najlepiej także w wersji elektronicznej), znanym i powszechnie stosowanym w szpitalnych oddziałach i klinikach. Znajomość zasad zastosowania leków w oparciu o wytyczne znajdujące się w Receptariuszu Szpitalnym będzie przedmiotem wielu pytań kierowanych przez Komisję Akredytacyjną do przedstawicieli zawodów medycznych w szpitalu. Tym bardziej w tworzeniu Receptariusza oprócz farmaceutów szpitalnych udział powinni wziąć także lekarze, pielęgniarki, farmakolog kliniczny i wszyscy, którzy będą z niego korzystać w codziennej praktyce zawodowej.

 

REKLAMA
REKLAMA

Monika Łopata

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych". Ambasador Polski ds. wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Szpitalnych. Aktualnie w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji i szkoleń w kraju i za granicą. Pasjonatka pracy w aptece szpitalnej z doświadczeniem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]