Czy farmaceuta na oddziale to problem?

Wciąż brak jest jednak odpowiednich rozwiązań prawnych, by opieka farmaceutyczna mogła zaistnieć na oddziale - ale czy tylko o to chodzi?

Litera prawa

Nie można powiedzieć, że opieka farmaceutyczna nie ma swojego umocowania w prawodawstwie. W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: (…) 7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Brak jest zapisów o ustanowieniu jej jako świadczenia gwarantowanego, brak zgód dyrektorów szpitali na prowadzenie opieki, wreszcie brak wystarczającej liczby farmaceutów ze specjalizacją w tym kierunku. Warto jednak nadmienić, że na horyzoncie pojawia się cień nadziei. Już w zeszłym roku przewodniczący Komisji ds. aptek szpitalnych OIA w Krakowie postulował następujące zmiany:

  • W ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) dodać rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a Prawo pacjenta do opieki farmaceutycznej, art. 40a Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę szpitalnego”.

  • w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013.1520) dodać paragraf 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece farmaceutycznej.”

Gorzka praktyka

W teorii wszystko ma solidne podstawy by zaistnieć. A w praktyce? Opieka farmaceutyczna jest przedmiotem akademickim od kilkunastu lat, kształcimy farmaceutów w ramach kursów specjalistycznych na farmaceutów klinicznych i wszyscy po całej ścieżce edukacji kończymy z niespełnionymi ambicjami w aptekach ogólnodostępnych bądź szpitalnych. Nie dziwi więc poirytowanie i niedowierzanie, gdy w czerwcu środowisko farmaceutyczne zelektryzowało doniesienie wiceminister zdrowia o przygotowywaniu w resorcie zdrowia porady pielęgniarskiej. W świetle długotrwałych walk o wprowadzenie opieki farmaceutycznej, mamy prawo być źli.

Mimo pilotażu opieki farmaceutycznej – na mikroskalę – mam poczucie, że nikt jej tak naprawdę nie chce. Tak wiele pozostało do dookreślenia, że wydaje się, iż jeszcze długa droga przed nami. Jednak to, co w moim odczuciu różni ideę porady pielęgniarskiej od opieki farmaceutycznej to fakt, iż opieka farmaceutyczna – jeśli będzie miała podstawy prawne – będzie mogła zaistnieć nie tylko w aptekach, ale i na oddziałach szpitalnych. A to zdecydowanie spowoduje nachodzenie na siebie obecnych kompetencji lekarzy i przyszłych kompetencji farmaceutów klinicznych i szpitalnych.

Gdyby farmaceuta miał na przykład możliwość przy wypisie porozmawiać z pacjentem lub jego opiekunem na temat zleconego leczenia w domu, mógłby wyjaśnić wszelkie kwestie dawkowania, interakcji, ostrzec przed możliwymi działaniami niepożądanymi oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości pacjenta co do stosowanych leków. Lecz czy lekarze na to pozwolą?

Zadań czekających na farmaceutę w kontekście opieki farmaceutycznej jest mnóstwo. Choć temat ten przewija się cyklicznie w światku aptekarskim głównie w kontekście aptek ogólnodostępnych, w moim odczuciu bardzo ważne jest, aby opieka równolegle pojawiła się także na oddziałach. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o kompleksowej opiece nad pacjentem. Pytanie, czy na naszej drodze stoją tylko kwestie prawne czy bardziej mentalność lekarzy?

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Wojtek Chudziński

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych UMP w Poznaniu. Farmaceuta kliniczny i szpitalny, redaktor AptekaSzpitalna.pl, redaktor Mgr.farm.

0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy