AOTMiT: 19. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 19. posiedzenie Rady Przejrzystości

W ramach planowanego posiedzenia mają zostać poruszone następujące kwestie: Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Konferencje MedFarma 2018

Cykl szkoleń odbywa się w 12 największych miastach Polski: Pierwsze półrocze: Wrocław, Lublin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice Drugie półrocze: Szczecin, Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok, Kraków, Warszawa W trakcie spotkania zaplanowano: Sesję ...
Czytaj Dalej
Konferencja "Badania kliniczne: wspólne cele"

Konferencja “Badania kliniczne: wspólne cele”

Celem tegorocznej konferencji jest promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać rozwój innowacji w Polsce. Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii organizatorzy przedstawią zarówno z ...
Czytaj Dalej
20 maja - Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

20 maja – Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

W 1747 r. na pokładzie HMS Salisbury, chirurg Royal Navy James Lind przeprowadził eksperyment medyczny uchodzący za jeden z pierwszych przeprowadzonych  lege artis eksperymentów tego typu w historii medycyny. Lind ...
Czytaj Dalej
AOTMiT: najbliższe posiedzenia

AOTMiT: najbliższe posiedzenia

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 9/2018 w dniu 23.05.2018 obejmie: 1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: a) diagnostyka cukrzycy monogenowej, b) system ciągłego monitorowania glikemii w ...
Czytaj Dalej
Konferencja naukowo-szkoleniowa dla farmaceutów

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla farmaceutów

Wspomniana konferencja odbywać się będzie w Poznaniu w sobotę 9 czerwca , w godzinach 08.30 – 15.30 w Novotel Poznań Centrum, Pl. Andersa 1. Za udział w konferencji można uzyskać ...
Czytaj Dalej
Wielkopolskie Dni Badań Klinicznych i Naukowych - w kierunku innowacji

Wielkopolskie Dni Badań Klinicznych i Naukowych – w kierunku innowacji

Konferencja poruszać będzie tematykę nowoczesnych technologii medycznych, które stanowią jeden z obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Przewodnim motywem spotkania będzie efektywna współpraca nauki z przemysłem, która jest dźwignią podnoszącą konkurencyjność naszego ...
Czytaj Dalej
III Międzynarodowa Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”

III Międzynarodowa Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”

Dwudniowa konferencja odbędzie się we wrocławskim hotelu IBIS Styles. Konferencja skierowana jest do: lekarzy, personelu medycznego, polityków, pacjentów oraz ich opiekunów. Lekarze i personel medyczny – zdobędą rzetelną wiedzę, którą ...
Czytaj Dalej
EMA; fot. Alessandro Zappalorto

EMA: relacja ze spotkania CHMP

 EMA, fot. Alessandro Zappalorto CHMP zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu preparatu Biktarvy (bictegrawir / emtrycytabina / alafenamid tenofowiru) w celu leczenia zakażenia HIV-1. Jeden lek hybrydowy Dzuveo (sufentanil) ...
Czytaj Dalej
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu / I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lekarzy i Farmaceutów

I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu / I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lekarzy i Farmaceutów

Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu mają miejsce w dniach 26.04.2018  - 27.04.2018, podczas gdy trzeci dzień całego wydarzenia - sobota 28.04.2018 - jest poświęcona I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lekarzy i ...
Czytaj Dalej
Loading...