Jaka jest rola farmaceuty w farmakoterapii bólu

Rola farmaceuty w farmakoterapii bólu

Istnieją badania wskazujące, że włączenie się w farmaceutów w proces leczenia przeciwbólowego przekłada się na poprawę wyników terapii. Współpracując z lekarzami w wyborze leku i jego postaci, kontrolując interakcje, a także udzielając pacjentom informacji o prawidłowym stosowaniu leku, farmaceuci mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności leczenia i ograniczenia występowania działań niepożądanych.
Leki cytostatyczne i ich bezpieczeństwo

Leki cytostatyczne – bezpieczeństwo przygotowania

Do niedawna, leki cytostatyczne w dawkach dobowych do podawania parenteralnego dla pacjentów, przygotowane były jedynie przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych. Często niestety z pominięciem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Usługa farmaceutyczna w opiece nad noworodkiem - nowy numer magazynu AptekaSzpitalna.pl!

Usługa farmaceutyczna w opiece nad noworodkiem – nowy numer magazynu AptekaSzpitalna.pl!

Oddajemy do Państwa rąk zupełnie nowy, powakacyjny numer czasopisma AptekaSzpitalna.pl. Od tego wydania zmieniliśmy harmonogram wydawniczy, przechodząc z dwumiesięcznika na kwartalnik. Mamy nadzieję, że odpowiednio dłuższy czas na przygotowanie materiałów pozwoli nam w większym stopniu wyjść naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów szpitalnych.
Robotyzacja aptek inwestycją na lata?

Robotyzacja aptek szpitalnych

Nowoczesne technologie stopniowo wkraczają do aptek szpitalnych. Pomagają farmaceutom w wykonywaniu leków, zapewniają bezpieczeństwo farmakoterapii i pozwalają zoptymalizować koszty funkcjonowania szpitala.
Jaka jest rola farmaceuty w procedurach żywienia pozajelitowego?

Rola farmaceuty w zakresie szpitalnego i domowego żywienia pozajelitowego

Żywienie pozajelitowe, nazywane również parenteralnym (PN, ang. Parenteral Nutrition), to jedna z metod leczenia żywieniowego, której początki sięgają lat 60. XX wieku. W tym czasie opracowane zostały podstawowe zasady sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego. Jaką rolę w żywieniu zatem pełni farmaceuta?
Na czym polega Evidence Based Medicine?

Evidence Based Medicine jako podstawa oceny efektywności i bezpieczeństwa technologii medycznych

Evidence Based Medicine (EBM), a więc medycyna oparta na wiarygodnych i rzetelnych informacjach, obrazuje prawidłowe podejście do procesu weryfikacji danych naukowych, dotyczących zarówno skuteczności technologii medycznych, jak i ich profilu bezpieczeństwa. Podejście oparte na zasadach EBM wiąże się nierozerwalnie z farmakoekonomiką, a dokładniej z analizą kliniczną, wchodzącą w skład pełnej oceny technologii medycznej i stanowi podstawę do wnioskowania o efektywności i bezpieczeństwie technologii medycznych dostępnych dla pacjentów.
Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych - HIT

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych – HIT

Chorzy na nowotwory są trzykrotnie częściej narażeni na powikłania zakrzepowo-zatorowe, niż pacjenci z innymi schorzeniami. Zakrzepica dotyczy nie tylko naczyń żylnych, ale także tętniczych. U pacjentów onkologicznych ryzyko zakrzepicy wynika zarówno z zaburzeń hemostazy, wywołanej chorobą nowotworową, jak również z procesów terapeutycznych, którym są oni poddawani.
numer 07 gazety AptekaSzpitalna.pl

Najnowszy numer czasopisma branżowego dla farmaceutów szpitalnych – AptekaSzpitalna.pl cz. II

Przedstawiamy II część fragmentów artykułów, które można znaleźć w najnowszym wydaniu czasopisma - AptekaSzpitalna.pl. Wejdź i przeczytaj kolejną porcję ciekawych fragmentów, które przygotowaliśmy w 07 numerze gazety!
Stosowanie leków przeciwhistaminowych, które z pozoru wydają się niegroźne – w kontekście ewentualnej interakcji, w rzeczywistości, wymagają więcej uwagi.

Optymalizacja terapii jako zadanie dla farmaceuty szpitalnego, na przykładzie leków przeciwhistaminowych

Myśląc o przyszłości naszego zawodu, z nadzieją patrzę na możliwość zaangażowania farmaceutów do pracy na oddziałach szpitalnych. Farmaceuta, który znajdzie się w zespole terapeutycznym, będzie musiał stać się prawdziwym „partnerem”, a to oznacza konieczność wzięcia na siebie części obowiązków merytorycznych oraz odpowiedzialności za przekazywane informacje. Przed jakimi obowiązkami stanie więc farmaceuta szpitalny?
numer 07 gazety AptekaSzpitalna.pl

Najnowszy numer czasopisma branżowego dla farmaceutów szpitalnych – AptekaSzpitalna.pl cz. I

Ukazał się 07 numer największego magazynu dla farmaceutów szpitalnych. Przedstawiamy spis oraz zarys artykułów, które można znaleźć w najnowszym wydaniu czasopisma. Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie!
Loading...