Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

70-letni pacjent cierpiący na chorobę nowotworową został przyjęty na oddział onkologiczny z podejrzeniem szpitalnego zapalenia płuc. Pacjent był hospitalizowany tydzień wcześniej w celu podania drugiego cyklu chemioterapii (cisplatyna/pemetrexed w niedrobnokomórkowym raku płuca). Widoczne były objawy odwodnienia, a wyniki badań laboratoryjnych wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Propofol jest środkiem usypiającym, stosowanym jako środek znieczulający o dobrym profilu bezpieczeństwa. Jednak potencjalne ryzyko dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) otrzymujących propofol pozostaje niejasne. W European Journal of Hospital Pharmacy opisano przypadek pacjenta, który otrzymał dożylny wlew propofolu podczas gastroskopii, który nasilił ostry SLE pomimo braku historii nadwrażliwości na ten lek. Działanie niepożądane mogło być spowodowane zwiększeniem poziomu limfocytów T pomocniczych i wywołaniem indukcji różnicowania komórek B oraz tworzenia się plazmablastów, co dodatkowo promowałowydzielanie autoprzeciwciał. Przypadek ten pokazuje, że propofol może zaostrzyć objawy SLE u niektórych pacjentów i podkreśla znaczenie identyfikacji potencjalnych czynników immunologicznych przed podaniem propofolu, szczególnie u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.
Case study #2 – Amiodaron

Case study #2 – Amiodaron

75-letnia pacjentka cierpiąca na niewydolność serca po przebytym 10 lat wcześniej zawale, została przyjęta na oddział kardiologiczny z powodu nasilającej się od 24h duszności, kołatania serca i zawrotów głowy. Na podstawie zapisu EKG rozpoznano migotanie przedsionków. Podjęto decyzję o kardiowersji farmakologicznej z zastosowaniem amiodaronu.
Case Study #1 - choroba Parkinsona

Case Study #1 – choroba Parkinsona

Pan JS, 85-letni mężczyzna, przywieziony do szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez zespół pogotowia po upadku w domu. Wnuczka znalazła go leżącego na podłodze, był przytomny, ale od paru godzin nie był w stanie się podnieść. Po przewiezieniu do szpitala nasiliła się sztywność i wzmożone napięcie mięśni, narastało pobudzenie psychoruchowe i trudności w mówieniu.