Case study #9 – Osteoporoza

Case study #9 – Osteoporoza

53-letnia pacjentka zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po upadku na śliskim chodniku i podparciu ręką. Zdiagnozowano złamanie kości przedramienia wymagające leczenia operacyjnego. Chorą przyjęto na Oddział Ortopedii i Traumatologii. Pacjentka cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, nadciśnienie tętnicze, zakrzepicę żył głębokich.
Case study #8 – hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Case study #8 – hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

80-letnia kobieta została przyjęta na oddział chorób wewnętrznych z powodu utrzymujących się od 48h nudności, bólu brzucha, postępującego osłabienia i zaburzeń orientacji. Pacjentka cierpi na uogólnionego raka piersi, nadciśnienie tętnicze i depresję.
Case study #7 – zatrucie paracetamolem

Case study #7 – zatrucie paracetamolem

60-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza rodzinnego z objawami przeziębienia, nudnościami, silnym bólem brzucha i wymiotami.
Case study #6 – alkoholowa choroba wątroby

Case study #6 – alkoholowa choroba wątroby

50-letnia kobieta została przyjęta na oddział chorób wewnętrznych z powodu postępującego osłabienia i senności, z towarzyszącym powiększaniem się obwodu brzucha, obrzękiem kończyn i zażółceniem powłok skórnych.
Case study #5 – udar niedokrwienny

Case study #5 – udar niedokrwienny

Pan A. 70-letni mężczyzna został przyjęty na oddział udarowy z powodu nagłego jednostronnego osłabienia siły mięśniowej i zaburzeń mowy. Objawy wystąpiły, gdy pacjent szedł ulicą, przechodnie wezwali karetkę, chory został przewieziony do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego w ciągu godziny od wystąpienia objawów.
Case study #4 – Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Case study #4 – Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Pani MM, 65-letnia kobieta została przyjęta na oddział internistyczny z powodu nasilającej się duszności i uporczywego kaszlu z odksztuszaniem żółto zabarwionej wydzieliny. U Pacjentki 2 lata wcześniej zdiagnozowano przewlekłą obturacyjna chorobę płuc (POChP), od wielu lat cierpi również na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2. Pani M. od 30 lat pali około 20 papierosów dziennie.
Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

70-letni pacjent cierpiący na chorobę nowotworową został przyjęty na oddział onkologiczny z podejrzeniem szpitalnego zapalenia płuc. Pacjent był hospitalizowany tydzień wcześniej w celu podania drugiego cyklu chemioterapii (cisplatyna/pemetrexed w niedrobnokomórkowym raku płuca). Widoczne były objawy odwodnienia, a wyniki badań laboratoryjnych wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Propofol jest środkiem usypiającym, stosowanym jako środek znieczulający o dobrym profilu bezpieczeństwa. Jednak potencjalne ryzyko dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) otrzymujących propofol pozostaje niejasne. W European Journal of Hospital Pharmacy opisano przypadek pacjenta, który otrzymał dożylny wlew propofolu podczas gastroskopii, który nasilił ostry SLE pomimo braku historii nadwrażliwości na ten lek. Działanie niepożądane mogło być spowodowane zwiększeniem poziomu limfocytów T pomocniczych i wywołaniem indukcji różnicowania komórek B oraz tworzenia się plazmablastów, co dodatkowo promowałowydzielanie autoprzeciwciał. Przypadek ten pokazuje, że propofol może zaostrzyć objawy SLE u niektórych pacjentów i podkreśla znaczenie identyfikacji potencjalnych czynników immunologicznych przed podaniem propofolu, szczególnie u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.
Case study #2 – Amiodaron

Case study #2 – Amiodaron

75-letnia pacjentka cierpiąca na niewydolność serca po przebytym 10 lat wcześniej zawale, została przyjęta na oddział kardiologiczny z powodu nasilającej się od 24h duszności, kołatania serca i zawrotów głowy. Na podstawie zapisu EKG rozpoznano migotanie przedsionków. Podjęto decyzję o kardiowersji farmakologicznej z zastosowaniem amiodaronu.
Case Study #1 - choroba Parkinsona

Case Study #1 – choroba Parkinsona

Pan JS, 85-letni mężczyzna, przywieziony do szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez zespół pogotowia po upadku w domu. Wnuczka znalazła go leżącego na podłodze, był przytomny, ale od paru godzin nie był w stanie się podnieść. Po przewiezieniu do szpitala nasiliła się sztywność i wzmożone napięcie mięśni, narastało pobudzenie psychoruchowe i trudności w mówieniu.