Glutamina w immunożywieniu cz.1

Glutamina w immunożywieniu cz.1

Glutamina jest aminokwasem, który dostarcza substratów do wątrobowej glukoneogenezy i syntezy nukleotydów komórek nabłonka układu pokarmowego, neutrofili i limfocytów. Wraz z glukozą jest niezbędna do aktywacji komórek odpornościowych w wątrobie i śledzionie, wspiera prawidłowe funkcjonowanie i przepuszczalność błony śluzowej jelit, a będąc prekursorem glutationu wspomaga obronę przed stresem oksydacyjnym i pozytywnie wpływa na gojenie ran.
Podawanie leków pacjentom żywionym enteralnie cz. 1

Podawanie leków pacjentom żywionym enteralnie cz. 1

Wśród zarejestrowanych preparatów najczęściej nie ma produktów, dla których droga podania określona w Charakterystyce Produktu Leczniczego wskazywałaby na możliwość bezpośredniego podania do żołądka lub jelita. W tej sytuacji lekarze, farmaceuci i pielęgniarki najczęściej decydują się na zastosowanie dostępnych, doustnych postaci leków.
Badania kliniczne wyrobów medycznych cz. II

Badania kliniczne wyrobów medycznych cz. II

Badanie kliniczne przeprowadza się z uwzględnieniem zasady, że dobro uczestnika badania jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa. Stąd też prowadzenie badań klinicznych wyrobów medycznych obostrzone jest wieloma wymaganiami.
Interakcje leków z pożywieniem cz. 6 - Klarytromycyna

Interakcje leków z pożywieniem cz. 6 – Klarytromycyna

Kolejnym antybiotykiem, przeanalizowanym w aspekcie interakcji z przyjmowanym pożywieniem jest klarytromycyna – makrolid o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego wobec bakterii G(+) oraz w mniejszym zakresie wobec bakterii G(-). Istotną klinicznie cechą klarytromycyny jest jej aktywność wobec mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych z rodzaju Mycoplasma i Legionella oraz rodziny Chlamydiaceae.
Badania kliniczne wyrobów medycznych cz. I

Badania kliniczne wyrobów medycznych cz. I

Nie tylko nowe cząsteczki muszą przejść całą procedurę badań klinicznych by móc zostać finalnie zarejestrowane jako potencjalne leki. Bardzo marginalizowaną kwestią w świecie badań klinicznych jest kwestia badań wyrobów medycznych, którym poświęcony zostanie ten artykuł.
Interakcje leków z pożywieniem cz. 5 - Tetracykliny

Interakcje leków z pożywieniem cz. 5 – Tetracykliny

W dzisiejszej części serii „Interkacje leków z pożywieniem" przedstawiona zostanie grupa antybiotyków odkrytych przed 50 laty przez Duggara. Mowa o tetracyklinach, które nadal stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków.
Fazy badań klinicznych cz. IV

Fazy badań klinicznych cz. IV

Nawet dopuszczenie leku do obrotu nie zwalnia Sponsora badania, czyli firmy posiadającej patent nowej cząsteczki, od prowadzenia dalszych obserwacji, z których wyklaruje się pełny obraz bezpieczeństwa stosowania nowego preparatu. Musimy bowiem wziąć pod uwagę, że dopiero stosowanie leku na pełnej populacji odzwierciedli realny obraz profilu klinicznego leku. Przedstawiamy IV fazę badań klinicznych.
Braki leków w Europie cz.2

Braki leków w Europie cz.2

Ankieta dot. braków leków na rynku europejskim przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (ang. The European Association of Hospital Pharmacists; skrót EAHP) w 2018 roku pozwoliła na zgromadzenie informacji i doświadczeń farmaceutów szpitalnych z całej Europy.
Rozliczanie żywienia pozajelitowego immunomodulującego

Rozliczanie żywienia pozajelitowego immunomodulującego

Rozliczając żywienie pozajelitowe jako immunostymulujące, szpital otrzyma 324,48zł za każdy dzień żywienia danego pacjenta. Jest to procedura dość korzystnie rozliczana, zwłaszcza zważając na fakt, że w większości przypadków koszty worków żywieniowych są niższe od tej kwoty, a „inwestycja” dodatkowo może się zwrócić poprzez krótszy czas hospitalizacji lub też np. mniejszą ilość koniecznych do wykonania procedur medycznych związanych z powikłaniami.
Interakcje leków z pożywieniem cz. 4 - Cyprofloksacyna

Interakcje leków z pożywieniem cz. 4 – Cyprofloksacyna

W kolejnej części serii „Interkacje leków z pożywieniem“ zaprezentowany zostanie kolejny lek należący do grupy fluorochinolonów – cyprofloksacyna.
Loading...