Nowe rejestracje

Nowe rejestracje

Mvasi – pierwszy generyczny preparat bevacizumabu – został zarejestrowany 15 stycznia. Pojawienie się w Europie nowego preparatu biopodobnego, przełamuje dominację dotychczasowego leku oryginalnego i zapewne, jak zawsze w takich sytuacjach, ...
Czytaj Dalej
Antybiotyki vs. superbakterie - komu tak naprawdę pomagamy?

Antybiotyki vs. superbakterie – komu tak naprawdę pomagamy?

Badacze wymieniają sześć drobnoustrojów, które niosą za sobą zwiększone ryzyko bycia tzw. superbakteriami. Wymienia się wśród nich E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Streptococcus pneumoniae oraz Enterococcus faecalis. Dwie ...
Czytaj Dalej
Farmacja kliniczna vs. opieka farmaceutyczna

Farmacja kliniczna vs. opieka farmaceutyczna

W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Szpital po kontroli zatrudnił dodatkowego farmaceutę

Wśród skontrolowanych przez NIK placówek, był Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Józefowie oraz szpital w Nowym Mieście nad Pilicą. W pierwszym z nich stwierdzono wiele niezgodności w ewidencji leków przeterminowanych, uszkodzonych ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Farmaceutów w szpitalach ubywa

- Poza wciąż poszerzaną listą obowiązków farmaceuty szpitalnego dochodzi praca pod presją czasu i związane z tym trudności w codziennym dialogu z lekarzami i pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego. Czarę goryczy ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Ponad 150 tys. Polaków zapada co roku na nowotwory

Warunkiem skutecznej walki z nowotworami jest nie tylko dostęp do nowoczesnych terapii, lecz także objęcie pacjentów skoordynowaną opieką wielu specjalistów ściśle ze sobą współpracujących. Kompleksowa opieka onkologiczna zakłada także dostęp do pełnego ...
Czytaj Dalej
Szpital w Zabrzu ma nową aptekę

Szpital w Zabrzu ma nową aptekę

Apteki szpitalne to wyspecjalizowane komórki organizacyjne szpitali, które nie prowadzą sprzedaży leków indywidualnym pacjentom. Świadczą usługi farmaceutyczne wyłącznie dla hospitalizowanych pacjentów, poprzez zaopatrywanie oddziałów i poradni szpitala w leki, wyroby ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie The Lancet Oncology ukazała się kolejna częściowa analiza danych z badania ENDEAVOR, mająca na celu analizę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS). ENDEAVOR było otwartą, randomizowaną, kontrolowaną próbą ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

W wieloośrodkowym badaniu III fazy, którego wyniki opublikowane zostały w The New England Journal of Medicine, badano wpływ blinatumomabu na całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) ciężko przeleczonych chorych na ...
Czytaj Dalej
Sąd aptekarski ukarał fikcyjnego kierownika działu farmacji szpitalnej

Sąd aptekarski ukarał fikcyjnego kierownika działu farmacji szpitalnej

Jak wynikało z zawiadomienia WIF, magister farmacji nie wypełniał obowiązków kierownika działu farmacji szpitalnej. Nie uczestniczył w zaopatrywaniu podmiotu leczniczego w produkty lecznicze i wyroby medyczne, a także w gospodarowaniu ...
Czytaj Dalej
Loading...