Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne istnieje możliwość dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy bez konieczności uzyskania dla nich pozwolenia dopuszczenia do obrotu - tzw. import docelowy.
Na Zachodzie można

Na Zachodzie można

Co kilka tygodni z krajów Europy Zachodniej płynie informacja o przyznaniu farmaceutom dodatkowych praw czy też profesjonalnym podejściu do idei tego zawodu. Koronnym przykładem jest sytuacja tej grupy zawodowej w Wielkiej Brytanii – pracownicy aptek mają prawo dokonywać przeglądów lekowych, po odpowiednim przeszkoleniu przepisywać antybiotyki, brać udział w akcjach szczepień profilaktycznych czy też przedłużać leki zaordynowane przez lekarza w przypadku chorób przewlekłych.
Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Istnieje kilka sposobów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, których wybór będzie zależny od wielu czynników, takich jak skład danego worka, specyfika pacjentów otrzymujących tego typu żywienie, wielkość dziennej produkcji w danej pracowni żywieniowej, czy też wreszcie względy ekonomiczne. Wiele aptek szpitalnych ze względu na szeroki profil działalności łączy różne metody sporządzania worków odżywczych.
Farmacja onkologiczna - interesująca perspektywa rozwoju zawodowego

Farmacja onkologiczna – interesująca perspektywa rozwoju zawodowego

Współczesne apteki szpitalne to nowoczesne i wciąż dynamicznie rozwijające się placówki ochrony zdrowia publicznego. W ich obrębie powstają wysokospecjalistyczne działy świadczące zaawansowane usługi farmaceutyczne i zajmujące się trudną logistyką leków. Sami zaś farmaceuci są ekspertami w różnych dziedzinach medycyny i realizują się jako menedżerowie służby zdrowia, zarządzając często ponad połową budżetu szpitala.
Czasem rozmowa wystarczy

Czasem rozmowa wystarczy

Błędy związane z niewłaściwą farmakoterapią często prowadzą do wyrządzenia pacjentowi szkody, której można było uniknąć. Według szacunkowych danych, tylko w Stanach Zjednoczonych notuje się jeden przypadek błędów lekowych przypadający na jednego hospitalizowanego pacjenta na dzień, 1,5 miliona możliwych do uniknięcia zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem leków rocznie i 7000 zgonów w wyniku błędnego podania leków w szpitalach rocznie.
Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca?

Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca?

Podawanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w jednym pojemniku (system All-in-One) jest bardzo korzystny dla pacjenta, należy jednak pamiętać że taka mieszanina to często ponad 50 różnych substancji, wzajemnie ze sobą reagujących. Sposób sporządzania mieszanin i warunki, w jakich się to odbywa mają więc kolosalne znaczenie dla ich stabilności, zarówno mikrobiologicznej, jak i fizykochemicznej. I nawet, jeśli wszystkie parametry obliczeniowe, których możemy użyć do oceny stabilności fizykochemicznej mieszanin mieszczą się w bezpiecznych wartościach, w przypadku zastosowania niewłaściwej techniki mieszania składników może dojść do wytrącenia osadu, rozkładu emulsji tłuszczowej lub inaktywacji niektórych substancji.
Którędy na oddział?

Którędy na oddział?

Farmacja kliniczna – hasło, które większość od dawna praktykujących farmaceutów słyszała na początku swojej kariery i zdążyła przenieść je w sferę mrzonek i marzeń. Z kolei niektórych wciąż rozpala jako obietnica rozwijającej ścieżki zawodowej będącej alternatywą dla rynku aptecznego drążonego przez liczne problemy. Inni pracownicy ochrony zdrowia w ogromnej większości nigdy nie słyszeli tego pojęcia.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Ustawa Prawo Farmaceutyczne w sposób precyzyjny reguluje kwestie związane z reklamą produktów leczniczych na terenie naszego kraju.
Farmaceuta – kalkulator cz. II, czyli więcej o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego

Farmaceuta – kalkulator cz. II, czyli więcej o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego

Sprawdzenie recepty na mieszaninę do żywienia pozajelitowego polega nie tylko na ocenie potencjalnej stabilności fizykochemicznej i ryzyka wystąpienia niezgodności, czy też skontrolowaniu dawek poszczególnych produktów leczniczych z uwzględnieniem masy lub wieku pacjenta, ale powinno też uwzględniać m.in. przestrzeganie zasady kompletności i proporcjonalności mieszanin czy pomoc we wskazaniu drogi jej podania. I zawsze, gdy tylko pojawiają się wątpliwości, należy skontaktować się z osobą zlecającą worek w celu ich wyjaśnienia.
Farmaceuta (nie) zna się na lekach

Farmaceuta (nie) zna się na lekach

Komitet terapeutyczny to organ powoływany przez dyrektora szpitala zgodnie z zaleceniami akredytacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz 418. późn. zm.). Jego działalność regulują również pośrednio zapisy ustawy o działalności leczniczej. Z uwagi na całokształt zadań komitetu ds. lecznictwa, to właśnie farmaceuta występuje jako osoba kompetentna i mogąca wydatnie wspierać prace komitetu terapeutycznego. Problem pojawia się, gdy jego rola zostaje ograniczona jedynie do teoretycznej obecności w strukturach Komitetu.
Loading...