Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne istnieje możliwość dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy bez konieczności uzyskania dla nich pozwolenia dopuszczenia do obrotu - tzw. import docelowy.
Na Zachodzie można

Na Zachodzie można

Co kilka tygodni z krajów Europy Zachodniej płynie informacja o przyznaniu farmaceutom dodatkowych praw czy też profesjonalnym podejściu do idei tego zawodu. Koronnym przykładem jest sytuacja tej grupy zawodowej w Wielkiej Brytanii – pracownicy aptek mają prawo dokonywać przeglądów lekowych, po odpowiednim przeszkoleniu przepisywać antybiotyki, brać udział w akcjach szczepień profilaktycznych czy też przedłużać leki zaordynowane przez lekarza w przypadku chorób przewlekłych.
Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Istnieje kilka sposobów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, których wybór będzie zależny od wielu czynników, takich jak skład danego worka, specyfika pacjentów otrzymujących tego typu żywienie, wielkość dziennej produkcji w danej pracowni żywieniowej, czy też wreszcie względy ekonomiczne. Wiele aptek szpitalnych ze względu na szeroki profil działalności łączy różne metody sporządzania worków odżywczych.
Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

70-letni pacjent cierpiący na chorobę nowotworową został przyjęty na oddział onkologiczny z podejrzeniem szpitalnego zapalenia płuc. Pacjent był hospitalizowany tydzień wcześniej w celu podania drugiego cyklu chemioterapii (cisplatyna/pemetrexed w niedrobnokomórkowym raku płuca). Widoczne były objawy odwodnienia, a wyniki badań laboratoryjnych wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
Farmacja onkologiczna - interesująca perspektywa rozwoju zawodowego

Farmacja onkologiczna – interesująca perspektywa rozwoju zawodowego

Współczesne apteki szpitalne to nowoczesne i wciąż dynamicznie rozwijające się placówki ochrony zdrowia publicznego. W ich obrębie powstają wysokospecjalistyczne działy świadczące zaawansowane usługi farmaceutyczne i zajmujące się trudną logistyką leków. Sami zaś farmaceuci są ekspertami w różnych dziedzinach medycyny i realizują się jako menedżerowie służby zdrowia, zarządzając często ponad połową budżetu szpitala.
Czasem rozmowa wystarczy

Czasem rozmowa wystarczy

Błędy związane z niewłaściwą farmakoterapią często prowadzą do wyrządzenia pacjentowi szkody, której można było uniknąć. Według szacunkowych danych, tylko w Stanach Zjednoczonych notuje się jeden przypadek błędów lekowych przypadający na jednego hospitalizowanego pacjenta na dzień, 1,5 miliona możliwych do uniknięcia zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem leków rocznie i 7000 zgonów w wyniku błędnego podania leków w szpitalach rocznie.
Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca?

Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca?

Podawanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w jednym pojemniku (system All-in-One) jest bardzo korzystny dla pacjenta, należy jednak pamiętać że taka mieszanina to często ponad 50 różnych substancji, wzajemnie ze sobą reagujących. Sposób sporządzania mieszanin i warunki, w jakich się to odbywa mają więc kolosalne znaczenie dla ich stabilności, zarówno mikrobiologicznej, jak i fizykochemicznej. I nawet, jeśli wszystkie parametry obliczeniowe, których możemy użyć do oceny stabilności fizykochemicznej mieszanin mieszczą się w bezpiecznych wartościach, w przypadku zastosowania niewłaściwej techniki mieszania składników może dojść do wytrącenia osadu, rozkładu emulsji tłuszczowej lub inaktywacji niektórych substancji.
Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Postęp tocznia rumieniowatego układowego a podawanie propofolu

Propofol jest środkiem usypiającym, stosowanym jako środek znieczulający o dobrym profilu bezpieczeństwa. Jednak potencjalne ryzyko dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) otrzymujących propofol pozostaje niejasne. W European Journal of Hospital Pharmacy opisano przypadek pacjenta, który otrzymał dożylny wlew propofolu podczas gastroskopii, który nasilił ostry SLE pomimo braku historii nadwrażliwości na ten lek. Działanie niepożądane mogło być spowodowane zwiększeniem poziomu limfocytów T pomocniczych i wywołaniem indukcji różnicowania komórek B oraz tworzenia się plazmablastów, co dodatkowo promowałowydzielanie autoprzeciwciał. Przypadek ten pokazuje, że propofol może zaostrzyć objawy SLE u niektórych pacjentów i podkreśla znaczenie identyfikacji potencjalnych czynników immunologicznych przed podaniem propofolu, szczególnie u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.
Którędy na oddział?

Którędy na oddział?

Farmacja kliniczna – hasło, które większość od dawna praktykujących farmaceutów słyszała na początku swojej kariery i zdążyła przenieść je w sferę mrzonek i marzeń. Z kolei niektórych wciąż rozpala jako obietnica rozwijającej ścieżki zawodowej będącej alternatywą dla rynku aptecznego drążonego przez liczne problemy. Inni pracownicy ochrony zdrowia w ogromnej większości nigdy nie słyszeli tego pojęcia.
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VIII

Ustawa Prawo Farmaceutyczne w sposób precyzyjny reguluje kwestie związane z reklamą produktów leczniczych na terenie naszego kraju.
Loading...