EMA: nowe wytyczne w opracowywaniu leków przeciwbakteryjnych

EMA: nowe wytyczne w opracowywaniu leków przeciwbakteryjnych

Nowe zalecenia dotyczą m.in. rozwoju badań klinicznych leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Dokument opublikowała Europejska Agencja Leków (EMA).
NIL: Protokół postępowania z pacjentem u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus

NIL: Protokół postępowania z pacjentem u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus

Narodowy Instytut Leków zachęca do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem sfinansowanym ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020". Materiał przygotowany przez Narodowy Instytut Leków, zawiera protokół postępowania w bakteriemii o etiologii Staphylococcus aureus, umożliwiający efektywne monitorowanie podjętych działań diagnostycznych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prawidłowej farmakoterapii pacjenta w przebiegu zakażenia patogenem.
PRAC: organiczenie stosowania leku Xofigo

PRAC: organiczenie stosowania leku Xofigo

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) podczas posiedzenia w dniach 9-12 lipca 2018 r. zalecił ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu raka prostaty.