NIL: Klebsiella pneumoniae New Delhi w Polsce- najnowszy raport

NIL: Klebsiella pneumoniae New Delhi w Polsce- najnowszy raport

Narodowy Instytut Leków (NIL) zachęca do zapoznania się z najnowszym Raportem Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów na temat występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi na terenie Polski w I kwartale 2017 roku.
GIF: wstrzymanie w obrocie serii Clexane

GIF: wstrzymanie w obrocie serii Clexane

W dniu 26.09.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 50/WS/2018 zarządził wstrzymanie w obrocie serii produktu Clexane.
Emulsje tłuszczowe - Questions & Answers

Emulsje tłuszczowe – Questions & Answers

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu poświęconego preparatom zawierającym emulsje tłuszczowe stosowanym w żywieniu pozajelitowym, poniżej przedstawiono kilka pytań i odpowiedzi dotyczące tego działu. Są to zagadnienia, z którymi zetknęłam się podczas pracy w pracowniach żywienia pozajelitowego. Mam nadzieję, że poniższe odpowiedzi przyczynią się do lepszego zrozumienia tego tematu.
Jak nie zginąć wśród żywienia? Przewodnik po workach RTU

Jak nie zginąć wśród żywienia? Przewodnik po workach RTU

Stając przed wyborem odpowiedniego worka RTU do żywienia pozajelitowego można się zagubić, niezależnie czy dokonuje się tego wyboru na etapie wystawiania recepty, konsultowaniu tej decyzji, czy też np. podczas przygotowywania przetargu, co wynika z mnogości dostępnych składów i wielkości. Z tego powodu warto się przyjrzeć różnicom między poszczególnymi workami, żeby zrozumieć, czemu musimy mieć wybór.
Preparaty aminokwasowe stosowane w żywieniu pozajelitowym - Questions & Answers

Preparaty aminokwasowe stosowane w żywieniu pozajelitowym – Questions & Answers

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu poświęconego preparatom aminokwasowym stosowanym w żywieniu pozajelitowym poniżej przedstawiono kilka pytań i odpowiedzi dotyczące tego działu. Są to pytania z którymi spotkałam się podczas szkolenia studentów, nowych pracowników ale i takie z którymi sama musiałam się zmierzyć lub które sama sobie zadawałam. Mam nadzieję, że poniższe odpowiedzi przyczynią się do lepszego zrozumienia tego tematu.
Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) będący stanem zagrażającym życiu zbierał swoje żniwo głównie na przełomie lat 60. i 70. kiedy to śmiertelność sięgała ponad 70 procent. Obecnie ze względu na większą świadomość dotyczącą stosowania leków neuroleptycznych szacuje się, że występuje u maksymalnie 3 procent pacjentów. Jednak to zmniejszone ryzyko czasem usypia kliniczną czujność. W takiej sytuacji to właśnie farmaceuta może pomóc w spojrzeniu na pacjenta przez pryzmat przyjmowanych leków.
URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawił się bezpośredni komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ryzyka wystąpienia nowych pierwotnych nowotworów złośliwych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Xgeva (denosumab).
ACC dobre na… nerki?

ACC dobre na… nerki?

Zadaniem farmaceuty klinicznego obecnego na oddziale jest między innymi weryfikacja zleceń lekarskich i pełnienie funkcji doradczej w zakresie farmakoterapii. Wszystkie informacje przekazywane zespołowi medycznemu na oddziale szpitalnym powinny być zgodne z aktualną wiedzą – muszą wpisywać się w założenia Evidence Based Medicine (EBM). Wymaga to ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i niejednokrotnie zgłębiania nowych zagadnień.
EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozpoczęła przegląd ryzyka błędów dawkowania leków zawierających metotreksat. Przegląd metotreksatu został zainicjowany na wniosek Hiszpanii zgodnie z art. 31 dyrektywy 2001/83 / WE.
Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Nie ma danych, które by pozwoliły na ocenę, czy zaopatrzenie szpitali w leki jest właściwe i odpowiada potrzebom hospitalizowanych pacjentów. Jednocześnie niewiele szpitali dysponuje systemami do spersonalizowanego wydawania leków pacjentom, tymczasem systemy takie pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i „uszczelniają” wewnątrzszpitalną dystrybucję leków.