EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

W przypadku chorób zapalnych, takich jak zapalenie stawów i łuszczyca, metotreksat przyjmuje się raz w tygodniu, podczas gdy w przypadku niektórych rodzajów nowotworów dawka jest wyższa, a lek stosowany jest ...
Czytaj Dalej
Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

- Trudna sytuacja finansowa i zadłużenie szpitali publicznych powoduje, iż ich zaopatrzenie w leki przez hurtownie wymaga długotrwałego kredytowania. Nie wszystkie hurtownie mogą i chcą sprostać temu zadaniu - stwierdzają ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Eksperci: pacjenci nie powinni się obawiać leków biopodobnych

Pacjenci często się obawiają, że będą leczeni gorszym lekiem, ponieważ preparaty biopodobne są odpowiednikami leków biologicznych, czyli tzw. referencyjnych (oryginalnych). W Unii Europejskiej można je wprowadzić do lecznictwa po wygaśnięciu ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie The Lancet Oncology ukazała się kolejna częściowa analiza danych z badania ENDEAVOR, mająca na celu analizę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS). ENDEAVOR było otwartą, randomizowaną, kontrolowaną próbą ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

W wieloośrodkowym badaniu III fazy, którego wyniki opublikowane zostały w The New England Journal of Medicine, badano wpływ blinatumomabu na całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) ciężko przeleczonych chorych na ...
Czytaj Dalej
Zakrzep (fot. Shutterstock)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych

Przyczyny występowania zakrzepicy u chorych nowotworowych Odpowiedź na chemioterapię (np. zespół rozpadu guza) Niedożywienie (zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia poziomu mikro i makroelementów oraz witamin, nieprawidłowa ilość i jakość aminokwasów) Zmieniona funkcja ...
Czytaj Dalej