URPL: nowe środki ochrony dot. roztworów HES

URPL: nowe środki ochrony dot. roztworów HES

Na stronie URPL pojawiła się informacja Prezesa Urzędu z dnia 17.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych środków w celu ochrony pacjentów stosujących roztwory hydroksyetyloskrobi.
GIF: wycofanie serii Pentaerythritol compositum

GIF: wycofanie serii Pentaerythritol compositum

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w dniu 13.07.2018 decyzją nr 95/WC/2018 zdecydował o wycofaniu serii produktu Pentaerythritol compositum.
GIF: wycofanie z powodu złych ulotek leku

GIF: wycofanie z powodu złych ulotek leku

W dniu 06.07.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 94/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Inovox Express.
GIF: komunikat w sprawie nowelizacji rozporządzeń dot. prekursorów narkotykowych

GIF: komunikat w sprawie nowelizacji rozporządzeń dot. prekursorów narkotykowych

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018 s. 4).
GIF: wycofanie z obrotu 40 leków z walsartanem

GIF: wycofanie z obrotu 40 leków z walsartanem

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w dniu 04.07.2018r. serię decyzji dotyczących wycofania z obrotu serii produktów leczniczych 40 produktów zawierających substancję czynną valsartanum.
GIF: wstrzymanie w obrocie produktów z walsartanem

GIF: wstrzymanie w obrocie produktów z walsartanem

Głowny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w piątek komunikat dotyczący wstrzymania w obrocie wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną valsartanum.
GIF: wycofanie serii Fenoterol Hydrobromide Injectione

GIF: wycofanie serii Fenoterol Hydrobromide Injectione

W dniu 22.06.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 39/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Fenoterol Hydrobromide Injectione.
GIF: wycofanie serii Hydroxyzine Hydrochloride Injection

GIF: wycofanie serii Hydroxyzine Hydrochloride Injection

W dniu 22.06.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 38/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Hydroxyzine Hydrochloride Injection.
GIF: wycofanie serii Thiamine Hydrochloride Injection.

GIF: wycofanie serii Thiamine Hydrochloride Injection.

W dniu 22.06.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 37/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Thiamine Hydrochloride Injection.
GIF: wycofanie serii Etamsylate Injection

GIF: wycofanie serii Etamsylate Injection

W dniu 22.06.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 36/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Etamsylate Injection.
Loading...