EMA: Zyntibra - ryzyko przewyższa korzyści

EMA: Zyntibra – ryzyko przewyższa korzyści

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można przewidzieć, którzy pacjenci zostaną dotknięci możliwym ryzykiem. PRAC potwierdził zatem swoje ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Amotaksu

GIF: wycofanie serii Amotaksu

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Amotaks 500mg/5ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej podmiot odpowiedzialny Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.: numer serii: 011116, ...
Czytaj Dalej
EMA: dolutegrawir a wady płodu

EMA: dolutegrawir a wady płodu

Podczas gdy EMA ocenia nowe dowody, wydała następującą poradę ostrożnościową: Leku Dolutegravir HIV nie należy przepisywać kobietom pragnącym zajść w ciążę. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczną ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Calcium Gluconate

GIF: wycofanie serii Calcium Gluconate

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Calcium Gluconate Injection USP 10% roztwór do iniekcji lub infuzji numer serii 041017 data ważności 09.2019 (podmiot ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Theophyllinum Baxter

GIF: wycofanie serii Theophyllinum Baxter

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Theophyllinum Baxter 1,2mg/ml roztwór do infuzji numer serii 1610217 data ważności 09.2019 (podmiot odpowiedzialny Baxter Polska Sp ...
Czytaj Dalej
URPL: uwaga na azytromycynę w onkologii!

URPL: uwaga na azytromycynę w onkologii!

W porozumieniu z EMA i URPL, podmioty odpowiedzialne postanowiły przekazać informacje płynące z przerwanego badania klinicznego ALLOZITHRO, w którym oceniano długotrwałe stosowanie azytromycyny w profilaktyce zespołu zarostowego zapalenia oskrzelików u ...
Czytaj Dalej
Uchylenie wycofania z obrotu Zoledronic Acid Medac

Uchylenie wycofania z obrotu Zoledronic Acid Medac

Główny Inspektorat Farmaceutyczny uchylił wycofanie z obrotu produktu Zoledronic acid medac 4mg/5ml numer serii: PQ0776 data ważności 05.2020, podmiot odpowiedzialny medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH. Dnia 16,03.2018r. GIF wydał ...
Czytaj Dalej
Zaprzestanie dystrybucji  Olysio 150 mg.

Zaprzestanie dystrybucji Olysio 150 mg.

Podmiot odpowiedzialny, Janssen-Cilag International NV w komunikacie za pośrednictwem strony URPL powiadamia o powodach zaprzestania dystrybucji leku. W grudniu 2017r. wypowiedziano globalną umowę licencyjną, której przedmiotem był symeprewir, substancja aktywna ...
Czytaj Dalej
GIF: wadliwa seria Ircolon Forte

GIF: wadliwa seria Ircolon Forte

Dystrybucja leku Ircolon Forte (Trimebutini maleas) 200 mg o numerze serii 010218 z datą ważności 02.2021 została wstrzymana, na podstawie decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego, Polfarmex S.A., w związku z nieprawidłowym ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

URPL: wytyczne dot. postępowania z serią Erwinase

W treści komunikatu dystrybutor leku, firma Jazz Pharmaceuticals UK Limited informuje, iż fiolki zawierające produkt leczniczy Erwinase z serii 187G* należy stosować z igłami z filtrem 5 mikronów. Zaobserwowano występowanie ...
Czytaj Dalej
Loading...