EMA: Zyntibra - ryzyko przewyższa korzyści

EMA: Zyntibra – ryzyko przewyższa korzyści

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można przewidzieć, którzy pacjenci zostaną dotknięci możliwym ryzykiem. PRAC potwierdził zatem swoje ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Amotaksu

GIF: wycofanie serii Amotaksu

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Amotaks 500mg/5ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej podmiot odpowiedzialny Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.: numer serii: 011116, ...
Czytaj Dalej
EMA: dolutegrawir a wady płodu

EMA: dolutegrawir a wady płodu

Podczas gdy EMA ocenia nowe dowody, wydała następującą poradę ostrożnościową: Leku Dolutegravir HIV nie należy przepisywać kobietom pragnącym zajść w ciążę. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczną ...
Czytaj Dalej
FDA: innowacyjny lek przeciwmigrenowy

FDA: innowacyjny lek przeciwmigrenowy

Aimovig jest nowym podejściem terapeutycznym, pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA leczeniem opracowanym specjalnie w celu zapobiegania migrenom, poprzez blokowanie peptydowego receptora związanego z genem kalcytoniny (CGRP-R), który jak się ...
Czytaj Dalej
URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. denosumabu

Podmiot odpowiedzialny, firma Amgen, w porozumieniu z europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych postanowiła przekazać informacje płynące z przeprowadzonych badań klinicznych. Podczas badania ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Calcium Gluconate

GIF: wycofanie serii Calcium Gluconate

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Calcium Gluconate Injection USP 10% roztwór do iniekcji lub infuzji numer serii 041017 data ważności 09.2019 (podmiot ...
Czytaj Dalej
ACC dobre na… nerki?

ACC dobre na… nerki?

Rola farmaceuty w leczeniu pokontrastowego uszkodzenia nerek Pokontrastowe uszkodzenie nerek Podanie środków kontrastowych może prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek (acute kidney injury – AKI). W większości przypadków jest ono odwracalne ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Theophyllinum Baxter

GIF: wycofanie serii Theophyllinum Baxter

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Theophyllinum Baxter 1,2mg/ml roztwór do infuzji numer serii 1610217 data ważności 09.2019 (podmiot odpowiedzialny Baxter Polska Sp ...
Czytaj Dalej
Farmaceuta na oddziale onkologicznym cz. II

Farmaceuta na oddziale onkologicznym cz. II

Inhibitory kinaz - przełom w onkologii Zastosowanie inhibitorów kinaz Odkrycie wspólnych mechanizmów rozwoju komórek nowotworowych niezależnie od miejsca w których rozwija się guz, zaowocowało stworzeniem substancji ukierunkowanych molekularnie, działających inaczej ...
Czytaj Dalej
URPL: uwaga na azytromycynę w onkologii!

URPL: uwaga na azytromycynę w onkologii!

W porozumieniu z EMA i URPL, podmioty odpowiedzialne postanowiły przekazać informacje płynące z przerwanego badania klinicznego ALLOZITHRO, w którym oceniano długotrwałe stosowanie azytromycyny w profilaktyce zespołu zarostowego zapalenia oskrzelików u ...
Czytaj Dalej
Loading...