GIF: Wycofanie 12 serii kropli do oczu - Rozaprost Mono

GIF: Wycofanie 12 serii kropli do oczu – Rozaprost Mono

15 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu 12 serii kropli do oczu, stosowanych w leczeniu jaskry.
Clexane ponownie dopuszczone do obrotu

GIF: seria Clexane ponownie dopuszczona do obrotu

15 lipca 2019 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) pozytywnie rozpatrzył wniosek o uchylenie decyzji z dnia 26 września 2018 roku, który wstrzymywał w obrocie jedną z serii preparatu Clexane.
Aktualizacja ulotki preparatu Riastap

URPL: aktualizacja ulotki dla leku Riastap

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 23 maja 2019 roku przez URPL, podmiot odpowiedzialny informuje o aktualizacji ulotki produktu leczniczego Riastap.
GIF: Kolejne wycofania preparatu Benodil

GIF: Kolejne wycofania preparatu Benodil

10 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejną decyzję o wycofaniu tym razem 10 serii zawiesin do nebulizacji, stosowanych w leczeniu astmy.
URPL: Zmiana kategorii dostępności leku Momester Nasal

URPL: Zmiana kategorii dostępności leku Momester Nasal

Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Momester Nasal (Mometasoni fuoras) zmienia kategorię dostępności.
GIF: Wycofanie z obrotu serii leku Budixon Neb

GIF: Wycofanie z obrotu serii leku Budixon Neb

4 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu kolejnych serii budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.
Większe ryzyko zawałów u osób leczonych febuksostatem

Ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych leczonych lekiem Adenuric

Podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych (URPL) i Europejską Agencją Leków (EMA) informuje o zwiększonym ryzyku nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca u pacjentów leczonych febuksostatem.
GIF: Wycofanie z obrotu serii leku BDS N

GIF: Wycofanie z obrotu serii leku BDS N

1 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii glikokortykosteroidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.
GIF: Wycofanie z obrotu serii leku Asanix

GIF: Wycofanie z obrotu serii leku Asanix

28 czerwca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii leku, stosowanego w chorobie Parkinsona.
ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby podczas terapii lekiem RoActemra

Ryzyko ciężkiej hepatotoksyczności podczas terapii lekiem RoActemra

Podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych informuje o możliwym ciężkim i wymagającym przeszczepu uszkodzeniu wątroby u pacjentów stosujących preparat RoActemra.
Loading...