Ftalany w wyrobach medycznych

22-08-2022 19:50:03

Ftalany stanowią grupę związków chemicznych zaliczanych do estrów lub soli kwasu ftalowego. Są to substancje powszechnie stosowane w przemyśle. Wspomniane […]

Albuminy

10-08-2022 20:21:50

Czym są i jak działają albuminy? Albumina ludzka jest białkiem surowicy krwi. Jej zawartość stanowi mniej więcej 50% białek. Naturalnie […]

Programy lekowe z Ipilimumabem

06-07-2022 23:29:37

Ipilimumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu onkologicznym. Jest to całkowicie ludzkie przeciwciało monoklonalne anty-CTLA-4. Wytwarza się je w technologii […]

logo