EMA: Dwa kolejne państwa UE zaakceptowane przed FDA

EMA: Dwa kolejne państwa UE zaakceptowane przed FDA

Dwa kolejne państwa członkowskie UE korzystają z umowy o wzajemnym uznawaniu UE-USA w zakresie inspekcji - podała Europejska Agencja Leków (EMA). Umowa funkcjonuje obecnie między 14 państwami członkowskimi UE a FDA.
Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Każdego roku, w dniu 31 maja, WHO i partnerzy biorą udział w obchodach Światowwego Dnia Bez Tytoniu (WNTD), podkreślając zagrożenia związane z używaniem tytoniu oraz opowiadając się za skuteczną polityką ograniczającą konsumpcję tytoniu.
URPL: Erdomed lekiem OTC

URPL: Erdomed lekiem OTC

Naczelna Izba Aptekarska podzieliła się w komunikacie Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmieniającą kategorię dostępności Erdomed 225mg.
URPL: Heparinum WZF w kategorii Rp

URPL: Heparinum WZF w kategorii Rp

Naczelna Izba Aptekarska podzieliła się w komunikacie Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmieniającą kategorię dostępności prepratu Heparinum WZF 5000j.m./ml.
EMA; fot. Alessandro Zappalorto

EMA: szkolenie dot. chorób sierocych

Europejska Agencja Leków (EMA) wraz z projektem RD-ACTION (europejskie wspólne działanie na rzecz rzadkich chorób) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) organizuje warsztaty w dniach 29-30 maja 2018 r. Ich celem jest określenie, jak współpracować z europejskimi sieciami referencyjnymi (ERNs) w zakresie złożonych i rzadkich chorób.
NFZ: projekt zarządzenia dot. chemioterapii

NFZ: projekt zarządzenia dot. chemioterapii

W dniu 08.05.2018r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.