REKLAMA
REKLAMA

NFZ: projekt zarządzenia dot. chemioterapii

W dniu 08.05.2018r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Wśród wymagających zmiany celów wymieniono:

  1. dostosowanie zarządzenia nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ,w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r.;
  2. modyfikację ust. 2 w § 14b dotyczącego współczynnika korygującego dla bendamustyny i kapecytabiny. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami współczynnik korygujący premiujący stosowanie tańszych odpowiedników leków będzie stosowany w przypadku, gdy określone jednostkowe podanie lub wydanie leku danemu pacjentowi u danego świadczeniodawcy będzie spełniało warunek kosztowy określony w tym przepisie. Zatem weryfikacji nie będzie podlegać średni koszt rozliczenia danej substancji czynnej u danego świadczeniodawcy w trakcie miesiąca a koszt rozliczenia pojedynczego podania lub wydania leku. W przypadku hospitalizacji wielodniowych premiowane będą świadczenia udzielone w dniach, w których nastąpiło podanie leku spełniającego warunek kosztowy;
  3. usunięcie leków zawierających substancje bleomecyna oraz doxorubicyna liposomalna, umieszczonych w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia z katalogu 1t, części B – substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP – ze względu na ponowną dostępność w obrocie tych leków;
  4. wprowadzenie obowiązku wpisywania nazwy substancji czynnej w miejsce nazwy handlowej leku w załączniku nr 4 do zarządzenia, tj. w karcie podania leku.

Przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia jest możliwe do dnia 22 maja 2018 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej.

Więcej informacji  oraz uzasadnienie proponowanych zmian na stronie NFZ.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]