Znajdź pracę w EMA albo PRAC

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do dołączenia do zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA), a także Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC).

Jest to okazja dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w działaniach EMA. Zgłoszenia  należy przesłać do Komisji Europejskiej nie później niż 8 czerwca 2018 r.

Zarząd jest organem zarządzającym EMA odpowiedzialnym za kwestie budżetowe i planistyczne, mianuje dyrektora wykonawczego i monitoruje wyniki agencji. PRAC jest odpowiedzialny za ocenę i monitorowanie bezpieczeństwa leków stosowanych u ludzi.

W przypadku zarządu Komisja sporządzi krótką listę kandydatów i skonsultuje się z Parlamentem Europejskim przed mianowaniem przez Radę dwóch członków reprezentujących organizacje pacjentów, jednego członka reprezentującego organizacje lekarzy i jednego członka reprezentującego organizacje weterynarzy. Wybrani kandydaci będą mieli trzyletni mandat począwszy od 15 czerwca 2019 r.

Jeśli chodzi o PRAC, Komisja mianuje, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, jednego członka reprezentującego organizacje pacjentów i jednego zastępcę, a także jednego członka reprezentującego organizacje pracowników służby zdrowia i jednego zastępcę. Wybrani zostaną mianowani na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1 marca 2019 r.

Rola członków społeczeństwa obywatelskiego w zarządzie EMA i PRAC polega na uwzględnianiu poglądów i potrzeb pacjentów, praktyków, klinicystów i farmaceutów w dyskusjach i decyzjach podejmowanych przez zarząd i komitet.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email