Znajdź pracę w EMA albo PRAC

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do dołączenia do zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA), a także Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC).

Jest to okazja dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w działaniach EMA. Zgłoszenia  należy przesłać do Komisji Europejskiej nie później niż 8 czerwca 2018 r.

Zarząd jest organem zarządzającym EMA odpowiedzialnym za kwestie budżetowe i planistyczne, mianuje dyrektora wykonawczego i monitoruje wyniki agencji. PRAC jest odpowiedzialny za ocenę i monitorowanie bezpieczeństwa leków stosowanych u ludzi.

W przypadku zarządu Komisja sporządzi krótką listę kandydatów i skonsultuje się z Parlamentem Europejskim przed mianowaniem przez Radę dwóch członków reprezentujących organizacje pacjentów, jednego członka reprezentującego organizacje lekarzy i jednego członka reprezentującego organizacje weterynarzy. Wybrani kandydaci będą mieli trzyletni mandat począwszy od 15 czerwca 2019 r.

Jeśli chodzi o PRAC, Komisja mianuje, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, jednego członka reprezentującego organizacje pacjentów i jednego zastępcę, a także jednego członka reprezentującego organizacje pracowników służby zdrowia i jednego zastępcę. Wybrani zostaną mianowani na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1 marca 2019 r.

Rola członków społeczeństwa obywatelskiego w zarządzie EMA i PRAC polega na uwzględnianiu poglądów i potrzeb pacjentów, praktyków, klinicystów i farmaceutów w dyskusjach i decyzjach podejmowanych przez zarząd i komitet.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy