REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje dotyczące serializacji

Możliwość analizy alertów występujących od początku funkcjonowania systemu, pozwoliła na poznanie obszarów działań mogących skutkować wystąpieniem błędów w m.in. aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

Rekomendacje dotyczące serializacji leków

Poniżej znajdują się rekomendacje dotyczące działań podczas serializacji leków mających na celu identyfikację i eliminację potencjalnych problemów sprzętowych, systemowych lub proceduralnych (czytaj więcej: Podsumowanie systemu weryfikacji autentyczności leków).

Wielokrotne skanowanie

Zeskanowanie kodu 2D znajdującego się na opakowaniu leku podczas serializacji w zależności od konfiguracji  systemu może skutkować weryfikacją statusu. Dotyczy to części szpitali i niemal wszystkich hurtowni farmaceutycznych.

Przy jednorazowym zeskanowaniu, gdy ustawienia skanera i systemu są domyślne (skutkujące jedynie weryfikacją), nie dochodzi do wycofania identyfikatora z systemu. W przypadku wielokrotnego skanowania tego samego opakowania leku o aktywnym statusie w ramach weryfikacji system nie generuje alertów. Jeżeli opakowanie będzie nieaktywne np. wskutek wycofania serii leku przez producenta albo braku opakowania w systemie alert zostanie wygenerowany.

REKLAMA
REKLAMA

W przypadku, gdy domyślne ustawienia skanera i oprogramowania aptecznego wywołują wycofanie leku po każdorazowym zeskanowaniu, bez uprzedniej weryfikacji statusu leku, oprogramowanie apteczne wymaga dodatkowych czynności po stronie użytkownika systemu. Może to być zmiana ustawień urządzenia skanującego gwarantująca bezproblemową realizację obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

W przypadku domyślnej weryfikacji zaleca się przeprowadzenie okresowych testów potwierdzających skuteczność wycofania identyfikatorów. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację poprawnego funkcjonowania skanera.

Testy skanerów i ustawień systemu

Znacząca liczba rozwiązań sprzętowych, systemowych oraz mnogość możliwych konfiguracji może prowadzić do wystąpienia alertów niezależnych od przyjętej prawidłowej procedury skanowania.

Najbardziej popularnymi rodzajami błędów są błędy wynikające z zamiany wielkości liter podczas skanowania oraz nieprawidłowa interpretacja daty ważności przez system.

W celu wyeliminowania potencjalnych błędów wynikających z nieprawidłowych ustawień skanera zaleca się przeprowadzenie podwójnego testu na opakowaniach zawierających w unikalnym identyfikatorze małe i duże litery. Dodatkowo działanie polegające na uruchomieniu dowolnego edytora tekstu (MS Word, LibreOffice, notatnik) i zeskanowaniu kodu w opcji weryfikuj i porównanie odczytanego i zapisanego w edytorze tekstu ciągu znaków z danymi zapisanymi na opakowaniu.

Wykrycie błędów polegających na zamianie wielkości znaków zmusza do zmiany ustawień skanera na podstawie instrukcji użytkowania.

W przypadku niestwierdzenia lub wyeliminowania błędów konfiguracji skanera kolejnym krokiem jest weryfikacja prawidłowości interpretacji dokonywanej przez system informatyczny. W celu potwierdzenia prawidłowości interpretacji należy dokonać porównania zapisów z logów alertów w systemie informatycznym z danymi umieszczonymi na opakowaniu.

Stwierdzenie rozbieżności i wyeliminowanie błędów podczas serializacji wymaga kontaktu z dostawcą oprogramowania.

Skanowanie przy przyjmowaniu dostaw do apteki szpitalnej i działów farmacji

Część aptek szpitalnych wdrożyła procedurę skanowania produktów serializowanych w momencie przyjęcia dostawy. Wynika to z chęci wyeliminowania przypadków obserwacji alertów w momencie dostarczania leku pacjentowi lub bezpośrednio na oddział szpitalny.

W zależności od domyślnego efektu skanowania skutkuje to następującymi konsekwencjami:

  • skanowanie skutkujące weryfikacją – następuje wykrycie potencjalnych alertów, unikalny identyfikator pozostaje aktywny. Zwrot do hurtowni farmaceutycznej jest możliwy w dowolnym momencie. Przed wydaniem leku z apteki lub działu farmacji konieczne jest dodatkowe skanowanie skutkujące wycofaniem identyfikatora – zalecane rozwiązanie
  • skanowanie skutkujące weryfikacją i wycofaniem identyfikatora (wydanie lub podanie leku pacjentowi) – następuje wykrycie potencjalnych alertów, unikalny identyfikator zostaje wycofany i oznaczony jako nieaktywny. Przywrócenie unikalnego identyfikatora jest możliwe wyłącznie w ciągu 10 dni od jego wycofania i jedynie przez podmiot, który dokonał wycofania. Zwrot do hurtowni farmaceutycznej jest możliwy jedynie dla przywróconych, aktywnych opakowań. Przed wydaniem leku z apteki lub działu farmacji nie jest konieczne dodatkowe skanowanie skutkujące wycofaniem identyfikatora. W przypadku upływu 10 dni od wycofania identyfikatora jego przywrócenie jest niemożliwe. Zwrot nieaktywnego opakowania do hurtowni może skutkować odmową przyjęcia – niezalecane rozwiązanie.

 

Źródło: NIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]