REKLAMA
REKLAMA

Przegląd programów lekowych – choroby nieonkologiczne

Ogromną szansę dla wielu pacjentów stanowią programy lekowe. Chorzy objęci danym programem mogą liczyć na dostęp do innowacyjnych i często kosztownych substancji czynnych, które nie podlegają finansowaniu w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Co ważne programy te są skierowane zarówno dla pacjentów onkologicznych, jak i nieonkologicznych.

Programy lekowe obejmują choroby onkologiczne i choroby nieonkologiczne, a dobór pacjentów odbywa się według konkretnych kryteriów.

Programy lekowe według definicji

Według ministerstwa zdrowia programy lekowe zalicza się do świadczeń gwarantowanych. Programy te umożliwiają leczenie pacjentów przy zastosowaniu alternatywnych, nowoczesnych i często kosztownych substancji. Obejmują one konkretną grupę chorych w wybranych jednostkach chorobowych. Obecnie programy lekowe podzielić można na programy prowadzone w chorobach onkologicznych i nieonkologicznych (czytaj więcej: Przegląd programów lekowych – choroby onkologiczne).

Zasady programów

Publikowane są jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Opis danego programu zawiera konkretne kryteria kwalifikacji, jak i wyłączenia pacjenta z programu. Opisy zawierają także wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy kwalifikacji pacjenta do programu. Znajdziemy tam również informacje o dawkowaniu leków czy zasadach monitorowania wyników leczenia.

Pacjenci do leczenia w ramach programu mogą zostać zakwalifikowani tylko i wyłącznie przez lekarza pracującego w ośrodku. Musi on jednak posiadać umowę na realizację danego programu. Późniejsze finansowanie i realizacja leczenia w ramach programu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim NFZ. Warto dodać, że świadczenia mogą być wykonywane w trzech trybach: ambulatoryjnym, jednodniowym i hospitalizacji.

REKLAMA
REKLAMA

Gdzie szukać informacji o programach?

Wszelkie informacje na temat każdego programu lekowego zawierające miejsce jego realizacji, wolne terminy, a także kontakt do danej placówki można znaleźć w ogólnopolskim informatorze o terminach leczenia. Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnym województwie możemy uzyskać na stronie internetowej konkretnego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Terminy podane w informatorze można traktować jako aktualne, ponieważ bazują one na danych przekazywanych bezpośrednio przez placówki medyczne.

Choroby nieonkologiczne

Obecnie w Polsce realizuje się 63 programy w chorobach nieonkologicznych. Co ważne wśród nich można znaleźć terapie skierowane dla dorosłych jak i dzieci. Jako przykład może posłużyć leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci czy terapia mająca na celu zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. Wyróżnić można tutaj oddzielne terapie skierowane dla dzieci z niskorosłością wraz z towarzyszącymi jednostkami chorobowymi takimi jak: niedoczynność przysadki, ciężki niedobór IGF-1 czy dzieci z zespołem Turnera.

Warto dodać, że programy obejmują wiele jednostek chorobowych z różnych dziedzin medycyny. Wśród nich można znaleźć terapie skierowane do pacjentów neurologicznych cierpiących na stwardnienie rozsiane. Dotyczą one także leczenie pacjentów z zespołem Leśniowskiego-Crohna – choroby należącej do nieswoistego zapalenia jelit. Jeszcze inne programy obejmują takie jednostki chorobowe, jak leczenie idiopatyczne włóknienia płuc, leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej lub terapia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.

Programy lekowe szansą na wyleczenie

Uczestnictwo pacjenta w konkretnym programie lekowym często może być jedyną skuteczną metodą na walkę z chorobą. Zwłaszcza, kiedy dana terapia okazuje się zbyt droga dla chorego, a dzięki programowi lekowemu zyskuje do niej bezpłatny dostęp. Niestety trzeba zdawać sobie sprawę, że programem lekowym mogą być objęci pacjenci spełniający wymagane kryteria. Oprócz stanu zdrowia, uwzględnia się też wiek. Dla tej grupy pacjentów to i tak ogromna szansa na częściowy lub całkowity powrót do zdrowia.

Bibliografia:

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe
  2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne
  3. https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

 

Autorka: Patrycja Ciabach – studentka IV roku farmacji

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]