REKLAMA
REKLAMA

Propozycja zmian dot. obecności kierownika apteki

Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała zmiany w art. 88 ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r.

Skąd  zmiana?

Propozycja Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA) dotycząca zmiany w Prawie Farmaceutycznym jest konsekwencją wyroku wydanego 20 lutego 2019 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). NSA orzekł wówczas, że w godzinach czynności apteki musi być obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika (przeczytaj: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika). Farmaceutą z takimi uprawnieniami jest magister posiadający 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej.

Zdanie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej stosowanie przepisów art. 88 ust. 4 oraz 92 Prawa farmaceutycznego zgodnie z wykładnią zawartą w ww. wyroku WSA w Warszawie nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty ze stażem pracy określonym w art. 88 ust. 2 PF. Wykładnia taka pozbawiłaby pracy ok. 6000 młodych farmaceutów oraz pogłębiony zostałby problem zapewnienia przez apteki dyżurów w święta, soboty i niedziele.

Rozwiązanie problemu

Propozycja zmiany w ustawie zakłada, że w przypadku nieobecności kierownika krótszej niż 30 dni, konieczne jest upoważnienie wybranego farmaceuty do pełnienia funkcji kierownika. W przypadku nieobecności powyżej 30 dni konieczne byłoby wyznaczenie odpowiedzialnego za czynności kierownicze farmaceuty posiadającego wymagany 5-letni staż pracy lub 3-letni staż ale ze specjalizacją z zakresu farmacji aptecznej.

REKLAMA
REKLAMA

Ponadto zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską zmiana w art. 92 Prawa farmaceutycznego jednoznacznie rozstrzyga, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta uprawniony do wykonywania zawodu w aptece.

 

Źródło: NIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]