REKLAMA
REKLAMA

Poznańskie apteki szpitalne ocenione pozytywnie

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała apteki szpitalne. Mimo zatrważających wniosków płynących z raportu NIK, wielkopolskie placówki wypadły dość pozytywnie. Zastrzeżenia dotyczyły głównie dokumentacji czy procedur. Jedna z nich przewidywała przygotowanie leku onkologicznego przez technika, pod nadzorem telefonicznym farmaceuty.

fot. Shutterstock

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała w sumie 24 placówki (13 prowadzonych przez samorządy i 11 lecznic klinicznych) zlokalizowane na terenie 6 województw. Do najczęstszych przewinień należało używanie leków wycofanych z obrotów lub przeterminowanych, niezapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania apteki szpitalnej czy niewypełnianie obowiązku poinformowania służb o nieprawidłowym działaniu leku.

Pozytywnie w raporcie NIK wypadły apteki w szpitalach wielkopolskich. Zastrzeżenia dotyczyły głównie dokumentacji czy procedur. W Poznaniu nie stwierdzono np. przechowywania leków w zawilgotniałych pomieszczeniach, co zdarza się w innych lokalizacjach.

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego kontrolerzy nie stwierdzili poważnych uchybień. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. dokumentacji leków przeznaczonych do utylizacji, uregulowania zadań apteki w regulaminie szpitala czy incydentalnego przygotowywania leków przez techników (podczas pracy apteki zawsze powinien być w niej magister farmacji).

Kierownik apteki tłumaczyła to jednak brakami kadrowymi i koniecznością zapewnienia leków dla pacjentów onkologicznych. Ponadto medykamenty były przygotowywane pod telefonicznym nadzorem farmaceutów, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Kontroli poddano także Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego. Tam lista zarzutów była jeszcze krótsza, a poszczególne aspekty pracy apteki oceniono pozytywnie. Jedyne uwagi w wystąpieniu pokontrolnym dotyczą dokumentacji związanej z przekazywaniem leków do utylizacji i nadzorem nad ewidencjonowaniem rozchodu leków.

REKLAMA
REKLAMA

Źródło: epoznan.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]