REKLAMA
REKLAMA

Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

W latach 2015-2016 inspekcja farmaceutyczna skontrolowała 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W 2017 roku był ich już 19%. Zdaniem ministerstwa zdrowia nadzór nad obrotem i jakością leków w tego typu placówkach powinien być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos, w sprawie nieprawidłowości w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, ministerstwo zdrowia zapewniło, że prawidłowa realizacja ich zadań, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia. Podsekretarz stanu Marcin Czech przypomniał, że nadzór nad działalnością aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w zakresie obrotu produktami leczniczymi i świadczenia usług farmaceutycznych sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

W latach 2015-2017 służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły łącznie 722 kontrole aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym w 2015 r. 215 kontroli, w 2016 r. 223 kontrole i w 2017 r. 284 kontrole. W tym czasie liczba aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wynosiła średnio 1 483 (w 2015 r. 1 452, w 2016 r. 1 476, a w 2017 r. 1 520). Służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły kontrole w co szóstej aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej. W 2015 r. i 2016 r. kontrolami objęto 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, a w 2017 r. 19% tych jednostek.

Ministerstwo zaznacza, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do organów prowadzących sześć ze skontrolowanych szpitali powiadomienia o ocenach, uwagach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że kierownicy skontrolowanych jednostek przyjęli do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne.

REKLAMA
REKLAMA

Czytaj całość na: MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]