REKLAMA
REKLAMA

Opublikowano ustawę dot. minimalnych wynagrodzeń

W Dzienniku Ustaw pojawiła się ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik
wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Mimo apelu Naczelnej Izby Aptekarskiej o przeniesienie farmaceutów zatrudnionych w szpitalach w tabeli minimalnych wynagrodzeń wyżej, który wybrzmiał na posiedzeniu Komisji Zdrowia we wrześniu (czytaj więcej:Pensje farmaceutów szpitalnych jak lekarzy?) , sytuacja nie zmieniła się:

REKLAMA
REKLAMA
  • Farmaceucie z wyższym wykształceniem i specjalizacją przypisuje się współczynnik 1,05.
  • Farmaceuta z wyższym wykształceniem, bez specjalizacji otrzymuje współczynnik 0,73.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]