REKLAMA
REKLAMA

NFZ zapłaci więcej za leczenie odpowiednikami

Prezes Narodowego Funduszy Zdrowia ostatecznie podpisał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Najważniejszą zmianą, będzie premiowanie leczenia w szpitalach tańszymi odpowiednikami.

fot. Shutterstock

Zgodnie z nowym zarządzeniem prezesa NFZ, premiowane będzie stosowanie tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna. Analiza rozliczania ww. substancji czynnych wykazała, że część świadczeniodawców, mimo refundacji leków równoważnych, stosuje wyłącznie leki referencyjne, których koszt jest znacznie wyższy. W celu zmiany opisanej sytuacji Fundusz proponuje wprowadzenie współczynnika korygującego, który zapewni premiowanie stosowania tańszych odpowiedników leków.

– Jak uzasadnia NFZ, współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych. Szacowane oszczędności wynikające z wprowadzenia wyżej opisanego mechanizmu mają wynieść ok. 3,2 mln złotych rocznie – pisze serwis Polityka Zdrowotna.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że wprowadzona zmiana nie ogranicza swobody wyboru leków przez szpital czy lekarza, ponieważ w odniesieniu do sytuacji obecnie obowiązującej w żadnym punkcie nie pogarsza pozycji świadczeniodawcy, lekarza czy pacjenta.

REKLAMA
REKLAMA

Zakup tańszych odpowiedników leków refundowanych i korzystanie z opisanego wyżej współczynnika korygującego będą dobrowolne.

Zaproponowany mechanizm nie wpływa także na wydane decyzje refundacyjne ani na zawarte instrumenty dzielenia ryzyka. Zdaniem NFZ, proponowane rozwiązanie doprowadzi do zwiększenia dostępności do świadczeń w różnych mechanizmach – m.in. poprzez uwolnienie środków finansowych w ramach całkowitego budżetu na refundację, poprawę sytuacji finansowej świadczeniodawców korzystających ze współczynnika korygującego, a także poprzez usprawnienie i zracjonalizowanie gospodarki lekami w szpitalach.

W przyszłości stosowanie tego mechanizmu zostanie rozszerzone na inne substancje czynne, a także zostaną wprowadzone kolejne rozwiązania pozwalające zracjonalizować wydatki na leki refundowane. Oszczędności uzyskane w zakresie refundacji leków zostaną przeznaczone na finansowanie nowych leków objętych decyzjami refundacyjnymi Ministra Zdrowia.

Źródło: Polityka Zdrowotna

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]