REKLAMA
REKLAMA

NFZ będzie premiował stosowanie generyków przez szpitale?

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Dokument przewiduje premiowane stosowania w szpitalach tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna.

fot. Shutterstock

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Zmiany w zarządzeniu polegają w szczególności na dodaniu możliwości premiowania stosowania tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna.

– Analiza rozliczania ww. substancji czynnych wykazała, że cześć świadczeniodawców, mimo refundacji leków równoważnych, stosuje wyłącznie leki referencyjne, których koszt jest znacznie wyższy. W celu zmiany opisanej sytuacji proponuje się wprowadzenie współczynnika korygującego, który zapewni premiowanie stosowania tańszych odpowiedników leków. Współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych. Szacowane oszczędności wynikające z wprowadzenia wyżej opisanego mechanizmu mogą wynieść ok. 3,2 mln złotych rocznie – czytamy w uzasadnieniu NFZ.

REKLAMA
REKLAMA

Rozwiązanie to precyzuje następujący zapis w zarządzeniu:

[i]W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:
[list=1]
[*]kapecytabina albo
[*]bendamustyna
[/list]
– wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne, w danym miesiącu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.[/i]

Przepis stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1 u danego świadczeniodawcy w danym miesiącu jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w tym miesiącu u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Źródło: nfz.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]