REKLAMA
REKLAMA

MZ: Powstanie Agencja Badań Medycznych – Rada Ministrów przyjęła projekt

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM). Jednostka ma stanowić wsparcie dla działań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. ABM zrzeszać ma polskich i zagranicznych ekspertów, którzy wspólnie będą pracować nad innowacyjnością krajowej medycyny.

Niekomercyjne badania kliniczne

 

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez Ministra Zdrowia na 6 lat i Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.

Niekomercyjne badania kliniczne, stanowią zaledwie 2 proc. wszystkich badań prowadzonych w Polsce, dlatego ABM stanowić ma odpowiedź na potrzebę powołania w systemie ochrony zdrowia wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się wpieraniem i rozwojem badań medycznych.

REKLAMA
REKLAMA

 

Jakie korzyści odniesie pacjent?

Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych. Inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych tych świadczeń.

 

Zadania

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za:

•    tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i   nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne;
•    upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach;
•    ocenę wniosków i zawieranie umów z beneficjentami wyłonionymi
w konkursach;
•    nadzór i kontrolę realizacji projektów badawczych lub rozwojowych;
•    prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych;
•    organizację i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w trybie
ad hoc (doraźnie), w obszarach dotyczących nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projektów interdyscyplinarnych;
•    popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
•    wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Finansowanie

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. Agencję dotować będą także środki unijne oraz międzynarodowe programy badawcze.

Zgodnie z projektem, instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. Pojawiają się więc nowe możliwości współpracy w zakresie  realizacji wspólnych badań naukowych.

 

Źródło: MZ

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]