REKLAMA
REKLAMA

Ministerstwo odpowiada w sprawie praktyk w szpitalach

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedział na interpelację posłanki Sobeckiej dot. odpłatności za praktyki w aptekach szpitalnych.

fot. mgr.farm

Przypomnijmy, że we wrześniu posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację z pytaniem w sprawie sytuacji studentów farmacji (interpelacja nr 25698). Pisaliśmy o tym we wrześniu (więcej tutaj).

Resort Zdrowia odpowiedział tymi słowami:

w Polsce kształcenie na jednolitych studiach magisterskich kierunku farmacja prowadzone jest tylko w publicznych uczelniach wyższych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. W trybie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) prowadzone było w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, jakim był wydział farmaceutyczny (często powiązany z oddziałem medycyny laboratoryjnej).

Kształcenie na kierunku farmacja jest prowadzone w oparciu o standardy kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich kierunku farmacja, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 345). Zgodnie z ww. standardem student kierunku farmacja powinien odbyć dwie miesięczne praktyki wakacyjne w wymiarze po 160 h, jedną w aptece ogólnodostępnej (po III roku studiów), i drugą w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV roku studiów).

Ponadto zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, ze zm.), studenci kierunku farmacja muszą odbyć 6 miesięczną praktykę, która stanowi integralny element procesu kształcenia. Uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja zawiera umowę w sprawie przeprowadzenia praktyki zawodowej w aptece ogólnodostępnej. Sześciomiesięczna praktyka rozpoczyna się po przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej i powinna ona umożliwić nabycie umiejętności w zakresie:

1) organizacji pracy w aptece;

2) sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych;

3) udzielania informacji o lekach zgodnie z zasadami dobrej praktyki aptecznej;

4) rozumienia zasad opieki farmaceutycznej;

5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotacje przeznaczone m. in. na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych. Do dnia 1 października 2018 r., w trybie dotychczasowych przepisów – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) środki finansowe przyznane w ramach pomocy finansowej na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, były rozdysponowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163 – akt. arch.).

Mając na uwadze powyższe, zarówno praktyki wakacyjne, w tym miesięczna, w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV roku studiów), jak i sześciomiesięczna praktyka stanowią integralną część studiów, dlatego student nie może być obciążony jej kosztami.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały informacje, z których można by wnioskować, iż od studentów kierunku farmacja pobierane są jakiekolwiek opłaty za możliwość odbycia praktyki w aptece ogólnodostępnej lub aptece szpitalnej. Mając na uwadze, iż ewentualne pobieranie opłat jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Zdrowia wystąpi do Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych, z prośbą o przekazanie stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotowego problemu.

 

REKLAMA
REKLAMA

Całość interpelacji dostępna na stronie sejm.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]