Ministerstwo odpowiada w sprawie praktyk w szpitalach

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedział na interpelację posłanki Sobeckiej dot. odpłatności za praktyki w aptekach szpitalnych.

fot. mgr.farm

Przypomnijmy, że we wrześniu posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację z pytaniem w sprawie sytuacji studentów farmacji (interpelacja nr 25698). Pisaliśmy o tym we wrześniu (więcej tutaj).

Resort Zdrowia odpowiedział tymi słowami:

w Polsce kształcenie na jednolitych studiach magisterskich kierunku farmacja prowadzone jest tylko w publicznych uczelniach wyższych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. W trybie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) prowadzone było w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, jakim był wydział farmaceutyczny (często powiązany z oddziałem medycyny laboratoryjnej).

Kształcenie na kierunku farmacja jest prowadzone w oparciu o standardy kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich kierunku farmacja, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 345). Zgodnie z ww. standardem student kierunku farmacja powinien odbyć dwie miesięczne praktyki wakacyjne w wymiarze po 160 h, jedną w aptece ogólnodostępnej (po III roku studiów), i drugą w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV roku studiów).

Ponadto zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, ze zm.), studenci kierunku farmacja muszą odbyć 6 miesięczną praktykę, która stanowi integralny element procesu kształcenia. Uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja zawiera umowę w sprawie przeprowadzenia praktyki zawodowej w aptece ogólnodostępnej. Sześciomiesięczna praktyka rozpoczyna się po przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej i powinna ona umożliwić nabycie umiejętności w zakresie:

1) organizacji pracy w aptece;

2) sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych;

3) udzielania informacji o lekach zgodnie z zasadami dobrej praktyki aptecznej;

4) rozumienia zasad opieki farmaceutycznej;

5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotacje przeznaczone m. in. na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych. Do dnia 1 października 2018 r., w trybie dotychczasowych przepisów – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) środki finansowe przyznane w ramach pomocy finansowej na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, były rozdysponowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163 – akt. arch.).

Mając na uwadze powyższe, zarówno praktyki wakacyjne, w tym miesięczna, w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV roku studiów), jak i sześciomiesięczna praktyka stanowią integralną część studiów, dlatego student nie może być obciążony jej kosztami.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały informacje, z których można by wnioskować, iż od studentów kierunku farmacja pobierane są jakiekolwiek opłaty za możliwość odbycia praktyki w aptece ogólnodostępnej lub aptece szpitalnej. Mając na uwadze, iż ewentualne pobieranie opłat jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Zdrowia wystąpi do Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych, z prośbą o przekazanie stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotowego problemu.

 

Całość interpelacji dostępna na stronie sejm.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
0 komentarzy
avatar
Komentujesz jako gość!

Brak komentarzy