REKLAMA
REKLAMA

Leki złożone przeciwko wirusowi HIV-1

Nowe skojarzone leczenie skojarzone dorawiryną / lamiwudyną / fumaranem dizoproksylu tenofowiru (DOR / 3TC / TDF) nie ma lepszej skuteczności niż stała dawka efawirenzu / emtrycytabiny / TDF (EFV / FTC / TDF) u wcześniej nieleczonych dorosłych z zakażeniem HIV-1, zgodnie z wynikami testu DRIVE-AHEAD.

Wydaje się, że dorawiryna, nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NNRTI) wirusa HIV-1, nie wykazuje interakcji między poszczególnymi lekami. W badaniu drugiej fazy u wcześniej nieleczonych dorosłych, dorawiryna w skojarzeniu z FTC i TDF miała porównywalną skuteczność z EFV / FTC / TDF z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych związanych z interakcjami lekowymi.

Dr Elizabeth Martin z Merck & Co. i współpracownicy ze 126 ośrodków na całym świecie zbadali skuteczność DOR / 3TC / TDF w porównaniu z EFV / FTC / TDF w badaniu  734 osób dorosłych z wcześniej nieleczonym wirusem HIV-1. Odsetek pacjentów, którzy uzyskali RNA HIV-1 <50 kopii / ml w 48. tygodniu – pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności – nie różnił się istotnie między grupą DOR / 3TC / TDF (307/364, 84,3%) a EFV / FTC / TDF  (294/364, 80,8%). Wyniki były podobne wśród uczestników z wysokim wyjściowym RNA HIV-1 (> 100 000 kopii / ml) i były podobne dla biologicznych punktów końcowych RNA HIV-1 <40 kopii / ml i RNA HIV-1 <200 kopii / ml. Defekt wirusologiczny zdefiniowany w protokole wystąpił w 6,0% grupy DOR / 3TC / TDF, w porównaniu z 3,8% grupy EFV / FTC / TDF.

Odsetek uczestników z wcześniej określonymi zdarzeniami neuropsychiatrycznymi w 48. tygodniu był istotnie niższy w grupie DOR / 3TC / TDF niż w grupie EFV / FTC / TDF dla kategorii zawrotów głowy czy  zaburzeń snu. Ogólny odsetek zdarzeń niepożądanych, działania niepożądane związane z lekiem i przerwania leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego były niższe w grupie DOR / 3TC / TDF, a poziom cholesterolu LDL na czczo i cholesterolu nie-HDL zmieniał się w znacznie mniejszym stopniu w grupie DOR / 3TC / TDF.

REKLAMA
REKLAMA

Biorąc pod uwagę, że większość zatwierdzonych wcześniej leków stosowanych raz dziennie w stałej dawce zawiera fumaran alafenamidu tenofowiru (TAF), który powoduje mniejszą toksyczność względem kości niż fumaran dizoproksylu tenofowiru (TDF), przyszłe kombinacje preparatów z dorawiryną powinny zawierać TAF zamiast TDF. W związku z tym międzynarodowe wytyczne (IAS-USA i WHO), europejskie (EACS) i amerykańskie (DHHS) dotyczące terapii przeciwretrowirusowej powinny czekać na wyniki prób z zastosowaniem TAF / FTC / DOR dla każdej aktualizacji zawierającej DOR jako wybór pierwszej linii.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]