REKLAMA
REKLAMA

GIF: poszukiwania nowego szefa

8.05.2018r. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotychczasowy p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt nie pełni już tej funkcji. Wczoraj, 10.05.2018r/ na stronie Resportu Zdrowia pojawił się komunikat o konkursie na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Kandydat ma posiadać kompetencje kierownicze, a do tego co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Oferty można składać do dnia 21.05.2018r.

Problem z obsadzeniem szefa GIF sięga czasów odejścia Zofii Ulz. Pierwszy konkurs w roku 2016r. został odwołany, kolejny z maja tego samego roku nierozstrzygnięty, trzeci ogłoszono w lipcu 2016r.

Do najważniejszych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy m.in.:

REKLAMA
REKLAMA
 • ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynacja i kontrola wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którym może on wydawać polecenia dotyczące podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji administracyjnych jako organu I instancji,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, współpraca z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy – może wiec w drodze decyzji nakazać zaprzestania ukazywania się reklamy produktu leczniczego sprzecznej z obowiązującymi przepisami, publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała się reklama sprzeczna z obowiązującymi przepisami wraz ze sprostowaniem błędnej reklamy,
 • wydawanie decyzji w zakresie:
  • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
  • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
   • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony,
  • wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1-4, lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
  • wydawanie zezwoleń:
  • na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie prekursorów kategorii 1 ,
  • na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi dozwolonych wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych,
  • na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1.
 • wydawanie pozwoleń na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zezwolenia na przywóz i wywóz  prekursorów kategorii 1,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 przez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, u przedsiębiorców, o których mowa w art. 35 ust. 1 ww. ustawy.
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]