REKLAMA
REKLAMA

FDA: dwa nowe leki w terapii HIV

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła dwie nowe metody leczenia doustnego dla osób dorosłych z zakażeniem HIV-1 - preparaty Pifeltro i Delstrigo, oba wyprodukowane przez. Merck & Co.

Pifeltro zawiera dorawirynę (100 mg), nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy podawany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Delstrigo dawkowaną raz dziennie kombinacją zawierającą dorawirynę (100 mg), lamiwudynę (3TC, 300 mg) i fumaran dizoproksylu tenofowiru (TDF, 300 mg).

Oba leki są wskazane w leczeniu zakażenia HIV-1 u dorosłych bez wcześniejszej historii leczenia przeciwretrowirusowego i są przyjmowane raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku.

FDA zatwierdziła dorawirynę na podstawie badania klinicznego fazy 3 DRIVE-FORWARD, w którym 766 pacjentów bez historii leczenia przeciwretrowirusowego zostało losowo przydzielonych do podawania raz na dobę dorawiryny lub darunawiru w dawce 800 mg i rytonawiru 100 mg (DRV + r), każdy w połączeniu z emtrycytabiną (FTC) / TDF lub abakawirem (ABC) / 3TC.

REKLAMA
REKLAMA

Leczenie dorawiryną prowadziło do utrzymującej się supresji wirusa przez 48 tygodni, spełniając swój pierwotny punkt końcowy równy nie mniej niż DRV + r, każdy w połączeniu z FTC / TDF lub ABC / 3TC. W 48. tygodniu 84% grupy dorawiryny i 80% grupy DRV + r miało RNA HIV-1 w osoczu mniejsze niż 50 kopii / ml. Spośród 20% uczestników badania o wysokim poziomie wiremii na początku badania (RNA HIV-1> 100 000 kopii / ml), 77% w grupie otrzymującej dorawirynę i 74% w grupie DRV + r uzyskało RNA HIV-1 poniżej 50 kopii / ml w 48. tygodniu.

Częstość przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych była mała w obu grupach (2% w grupie leczonej dorawiryną i 3% w grupie DRV + r). Kliniczne działania niepożądane wszystkich stopni, które wystąpiły u co najmniej 5% uczestników w grupie otrzymującej dorawirynę, obejmowały nudności (7%), ból głowy (6%), zmęczenie (6%), biegunkę (5%) i ból brzucha (5%) . U 2% lub więcej pacjentów leczonych dorawiryną nie wystąpiły żadne działania niepożądane stopnia 2. lub wyższego.

Tabletkę złożoną złożoną z dorawiryny / 3TC / TDF zatwierdzono na podstawie danych z badania fazy 3 DRIVE-AHEAD, w którym 728 pacjentów nieleczonych  przeciwretrowirusowo przydzielono losowo do leczenia raz na dobę dorawiryną / 3TC / TDF lub efawirenzem (EFV ) / emtrycytabina / fumaran dizoproksylu tenofowiru (EFV 600 mg / FTC 200 mg / TDF 300 mg).

Kombinacja dorawiryna / 3TC / TDF zapewniała trwałą supresję wirusa przez 48 tygodni, spełniając swój pierwotny punkt końcowy o nie mniejszej jakości w porównaniu z EFV / FTC / TDF. W 48. tygodniu 84% grupy dorawiryny / 3TC / TDF miało RNA HIV-1 w osoczu mniej niż 50 kopii / ml, podobnie jak 81% grupy EFV / FTC / TDF. Spośród 21% pacjentów z wysokim poziomem wiremii na początku badania (RNA HIV-1> 100 000 kopii / ml), 77% w grupie leczonej dorawiryną / 3TC / TDF i 72% w grupie EFV / FTC / TDF uzyskało HIV-1 RNA mniejsze niż 50 kopii / ml w 48. tygodniu.

Statystycznie istotnie niższy odsetek pacjentów leczonych dorawiryną zgłaszał działania niepożądane neuropsychiatryczne w trzech wcześniej określonych kategoriach zawrotów głowy (9% w porównaniu do 37%), zaburzeń snu i zaburzeń (12% w porównaniu z 26%) i zmienionego stanu sensorycznego (4% w porównaniu z 8%). %).

Częstość przerwania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych była mniejsza w przypadku dorawiryny / 3TC / TDF niż w przypadku EFV / FTC / TDF (3% w porównaniu z 6%). Kliniczne działania niepożądane wszystkich stopni, które wystąpiły u co najmniej 5% pacjentów w grupie leczonej dorawiryną, obejmowały zawroty głowy (7%), nudności (5%) i zaburzenia snu (5%). U 2% lub więcej pacjentów leczonych dorawiryną nie wystąpiły żadne działania niepożądane stopnia 2. lub wyższego.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]