REKLAMA
REKLAMA

Eksperci: Konieczne jest stworzenie „receptariusza krajowego” dla szpitali

Nie ma danych, które by pozwoliły na ocenę, czy zaopatrzenie szpitali w leki jest właściwe i odpowiada potrzebom hospitalizowanych pacjentów. Jednocześnie niewiele szpitali dysponuje systemami do spersonalizowanego wydawania leków pacjentom, tymczasem systemy takie pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i „uszczelniają” wewnątrzszpitalną dystrybucję leków.

– Trudna sytuacja finansowa i zadłużenie szpitali publicznych powoduje, iż ich zaopatrzenie w leki przez hurtownie wymaga długotrwałego kredytowania. Nie wszystkie hurtownie mogą i chcą sprostać temu zadaniu – stwierdzają eksperci firmy PEX PharmaSequence w opublikowanym niedawno raporcie na temat polityki lekowej w Polsce.

Zwracają oni uwagę, że około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Nie ma danych, które by pozwoliły na ocenę, czy zaopatrzenie szpitali w leki (przede wszystkim w zakresie asortymentu) jest właściwe i odpowiada potrzebom hospitalizowanych pacjentów.

– Nieznane nam są analizy badające, czy schematy terapeutyczne stosowane w poszczególnych placówkach szpitalnych są optymalne z punktu widzenia efektu zdrowotnego, a także całościowych kosztów systemu ochrony zdrowia. Warto podkreślić, iż niewiele szpitali dysponuje systemami do spersonalizowanego wydawania leków pacjentom (systemy takie pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i „uszczelniają” wewnątrzszpitalną dystrybucję leków), a wg różnych źródeł tylko połowa szpitali skutecznie wdrożyła receptariusz szpitalny – czytamy w raporcie.

REKLAMA
REKLAMA

Zdaniem autorów raportu, aby poprawić jakość i efektywność farmakoterapii szpitalnej konieczne są następujące działania:

  • Ustalenie wielkości potrzeb i sposobu finansowania systemów spersonalizowanego wydawania leków w szpitalach.
  • Wyegzekwowanie wdrożenia receptariuszy szpitalnych w szpitalach finansowanych ze środków publicznych.
  • Stworzenie „receptariusza krajowego” – listy leków kluczowych dla szpitali poszczególnych poziomów referencyjnych.
  • Finansowanie, w ramach finansowania publicznego, funkcji farmakologa klinicznego, zdefiniowanie jego zadań i sposobu pomiaru efektywności działań.
  • Wyegzekwowanie zapewniania w szpitalach pacjentom wszystkich niezbędnych leków, również tych niezwiązanych z przyczyną hospitalizacji (zapewnienie przewlekle chorym dostępu do leków stosowanych przez nich na co dzień).
  • Monitorowanie schematów terapeutycznych w celu wspierania efektywnych terapii umożliwiających np. skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta oraz wprowadzenie mechanizmów finansowania tych rozwiązań.

Źródło: PEX PharmaSequence

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]