Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

Blinatumomab, bispecyficzne przeciwciało monoklonalne umożliwiające limfocytom T CD3+ na rozpoznanie i eliminację blastów CD19+ ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL), został zatwierdzony do terapii chorych na nawrotową lub oporną OBL z prekursorowych komórek B (B-OBL) na podstawie badań, które wykazały jego skuteczność i możliwe do kontrolowania działania niepożądane.

fot. Shutterstock

W wieloośrodkowym badaniu III fazy, którego wyniki opublikowane zostały w The New England Journal of Medicine, badano wpływ blinatumomabu na całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) ciężko przeleczonych chorych na B-OBL w porównaniu do standardowej chemioterapii. W programie wzięło udział 405 pacjentów, którzy zostali losowo przypisani do leczenia blinatumomabem (n=271) lub chemioterapią (n=134), 376 chorych otrzymało co najmniej jedną dawkę.

Obserwowany współczynnik OS był statystycznie istotnie wyższy w grupie otrzymującej blinatumomab w porównaniu do ramienia ze standardową chemioterapią. Mediana OS wynosiła 7,7 miesiąca w grupie blinatumomabu i 4,0 miesięcy wśród pacjentów otrzymujących chemioterapię (współczynnik ryzyka względnego (ang. hazard ratio, HR) dla zgonu: 0,71; 95% przedział ufności (ang. confidence interval, CI): 0,55-0,93, p=0,01). Odsetek remisji w 12. tygodniu był istotnie wyższy dla blinatumomabu w porównaniu do chemioterapii, zarówno w odniesieniu do całkowitej remisji z pełną regeneracją hematologiczną (34% vs. 16%, p<0,001), jak i dla całkowitej remisji z pełną, częściową lub niepełną regeneracją hematologiczną (44% vs. 25%, p<0,001).

Ponadto, terapia blinatumomabem dawała wyższe odsetki przeżycia wolnego od zdarzeń niż chemioterapia (szacowane 6-miesięczne przeżycie: 31% vs. 12%, HR dla nawrotu choroby po uzyskaniu całkowitej remisji z pełną, częściową lub niepełną regeneracją hematologiczną lub dla zgonu: 0,55; 95% CI: 0,43-0,71, p<0,001) oraz dłuższą medianę czasu trwania remisji (7,3 vs. 4,6 miesiąca). Ogółem 24% pacjentów z każdej grupy badanej poddanych zostało allogenicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych. Zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub wyższym odnotowano u 87% pacjentów otrzymujących blinatumomab oraz u 92% pacjentów chorych z grupy leczonej chemioterapią.

Podawanie dorosłym chorym na nawrotową lub oporną B-OBL blinatumomabu skutkowało istotnie wyższym OS niż stosowanie chemioterapii w tej grupie pacjentów.

Źródło: hematoonkologia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o