REKLAMA
REKLAMA

AOTMiT: 45 posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości NR 45/2018.

Posiedzenie Rady Przejrzystości w dniu 03 grudnia 2018 r. obejmuje:

 1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:
  1. PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniu: leczenie ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u osób dorosłych, który może być właściwie opanowany jedynie po zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych oraz nowotwory złośliwe
  2. INVOKAINA (canagliflozinum) – warunkowo- we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny
 2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności wydania zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego:
  1. CORGARD (nadololum) – we wskazaniu: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstoskurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenie rytmu serca, zespół Andresen-Tawila
  2.  FUMADERM (fumaran dimetylu) – warunkowo- we wskazaniu: stwardnienie rozsiane
  3. KINDILNESULFAAT, QUINIDINE SULFATE (chinidinum) – warunkowo- we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT1
 3. Przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy te dowody wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla wymienionej substancji czynnej we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza: IBRUTYNIB
 4. Przygotowanie  stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenie gwarantowane  z zakresu leczenia szpitalnego – we wskazaniu: padaczka (ICD-10:G40.0,G40.1, G40.2)
  1. Inwazyjna diagnostyka przedoperacyjna celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego – umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-ECG
  2.  Zabieg operacyjny usunięcia ogniska padaczkorodnego (jeden zabieg) ze śródoperacyjnym monitorowaniem ECG tzw. elektrokortykografia  z równoczesnym monitorowaniem funkcjonalnym mózgu (MEP, SSEP, BAEP, wybudzeniowo funkcja mowy)
 5. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS:
  1. Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 6. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:
  1. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrany na lata 2019-2023
  2. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo
  3. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie  osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych
  4. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia ( gm. Niechanowo)
  5. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia  w Gminie Jastrząb
  6. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (m. Kraków)

 

 

REKLAMA
REKLAMA

 

Żródło: AOTMiT

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]