REKLAMA
REKLAMA

AOTMiT: 19. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podała w komunikacie porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 19/2018 w dniu 28.05.2018 r.

W ramach planowanego posiedzenia mają zostać poruszone następujące kwestie:

 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia”.
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”.
 • Przygotowanie opinii odnośnie efektywności wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia z grup limitowych:
 1. 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę.
 2. 144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe – tizanidyna.
 3. 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny – allopurynol.
 4. 146.3, Leki stosowane w chorobach kości – bisfosfoniany do podawania pozajelitowego – kwas zoledronowy.
 5. 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – benzodiazepiny.
 6. 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lamotrygina – stałe postacie farmaceutyczne.
 7. 178.2, Leki przeciwpsychotyczne – olanzapina do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne.
 8. 178.3, Leki przeciwpsychotyczne – kwetiapina do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne.
 9. 178.5, Leki przeciwpsychotyczne – rysperydon do stosowania doustnego.
 10. 179.1, Leki przeciwpsychotyczne – flupentyksol do podawania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne.
 11. 179.3, Leki przeciwpsychotyczne – chlorprotyksen do podawania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne.
 12. 18.3, Witamina D i jej analogi – kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę.
 13. 183.0, Leki przeciwdepresyjne – trójpierścieniowe.
 14. 28.0, Glikozydy naparstnicy.
 15. 30.0, Leki przeciwarytmiczne klasy I C – propafenon.
 16. 31.0, Leki przeciwarytmiczne klasy III – amiodaron.
 17. 37.0, Leki moczopędne – pętlowe.
 18. 41.0, Antagoniści wapnia – pochodne dihydropirydyny.
 19. 42.0, Antagoniści wapnia – pochodne fenyloalkiloaminy – werapamil.
 20. 43.0, Antagoniści wapnia – pochodne benzotiazepiny – diltiazem.
 21. 75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu – oksybutynina.
 22. 80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – mineralokortykoidy – fludrokortyzon.
 23. 81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania pozajelitowego.
 24. 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania doustnego.
 25. 82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego – glikokortykoidy – metyloprednisolon – postacie o przedłużonym uwalnianiu.
 26. 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania doustnego – metyloprednisolon.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia”.
 • Przygotowanie opinii Rady w zakresie oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa powszechnego stosowania witaminy D w odniesieniu do populacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy”.
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]