REKLAMA
REKLAMA

AOTMiT: najbliższe posiedzenia

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pojawiły się zapowiedzi najbliższych spotkań: Posiedzenia Rady ds. Taryfikacji oraz Posiedzenia Rady Przejrzystości.

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 9/2018 w dniu 23.05.2018 obejmie:

1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

a) diagnostyka cukrzycy monogenowej,

REKLAMA
REKLAMA

b) system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,

c) diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,

d) leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny,

e) hemodiafiltracja (HDF).

2. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45.

3. Plan taryfikacji na 2019 r. – analizy wstępne.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2018 w dniu 21.05.2018r. obejmie:

  1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BORTEZOMIB ZENTIVA (bortezomibum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
  2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OLUMIANT (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”.
  3. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Onivyde (irynotekan liposomowy) we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9).
  4. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Signifor (pasireotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0).
  5. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4).
  6. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki chorób odkleszczowych”.
  7. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

 

Więcej informacji na stronie AOTMiT

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]