Strona główna


Aktualności

EMA: sukces publikacji danych klinicznych

EMA: sukces publikacji danych klinicznych

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji swojej sztandarowej polityki w zakresie publikacji danych klinicznych (polityka 0070). Pierwszy raport dotyczący bezprecedensowej polityki przejrzystości pokazuje wysoki poziom zadowolenia użytkowników.
Metaanaliza: leki przeciwdepresyjne działają!

Metaanaliza: leki przeciwdepresyjne działają!

W kwietniowym wydaniu magazynu „The Lancet” pojawił się artykuł pod redakcją dr Andrea Ciprianiego, podsumowujący wyniki badań z ostatnich kilkunastu lat nad lekami przeciwdepresyjnymi. Wnioski są optymistyczne - leki przeciwdepresyjne działają.
MZ: lista leków zagrożonych brakiem dostępności

MZ: lista leków zagrożonych brakiem dostępności

Na stronie Resortu Zdrowia pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
URPL:  skrócenia pozwoleń do obrotu 06/18

URPL: skrócenia pozwoleń do obrotu 06/18

Naczelna Izba Aptekarska zamieściła na swojej stronie komunikat o decyzjach Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z czerwca 2018r.
Loading...

Farmaceuta w szpitalu

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IX

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne istnieje możliwość dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy bez konieczności uzyskania dla nich pozwolenia dopuszczenia do obrotu - tzw. import docelowy.
Na Zachodzie można

Na Zachodzie można

Co kilka tygodni z krajów Europy Zachodniej płynie informacja o przyznaniu farmaceutom dodatkowych praw czy też profesjonalnym podejściu do idei tego zawodu. Koronnym przykładem jest sytuacja tej grupy zawodowej w Wielkiej Brytanii – pracownicy aptek mają prawo dokonywać przeglądów lekowych, po odpowiednim przeszkoleniu przepisywać antybiotyki, brać udział w akcjach szczepień profilaktycznych czy też przedłużać leki zaordynowane przez lekarza w przypadku chorób przewlekłych.
Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Istnieje kilka sposobów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, których wybór będzie zależny od wielu czynników, takich jak skład danego worka, specyfika pacjentów otrzymujących tego typu żywienie, wielkość dziennej produkcji w danej pracowni żywieniowej, czy też wreszcie względy ekonomiczne. Wiele aptek szpitalnych ze względu na szeroki profil działalności łączy różne metody sporządzania worków odżywczych.
Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

Case study #3 – Szpitalne zapalenie płuc

70-letni pacjent cierpiący na chorobę nowotworową został przyjęty na oddział onkologiczny z podejrzeniem szpitalnego zapalenia płuc. Pacjent był hospitalizowany tydzień wcześniej w celu podania drugiego cyklu chemioterapii (cisplatyna/pemetrexed w niedrobnokomórkowym raku płuca). Widoczne były objawy odwodnienia, a wyniki badań laboratoryjnych wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
Loading...

Bezpieczeństwo terapii

URPL: nowe środki ochrony dot. roztworów HES

URPL: nowe środki ochrony dot. roztworów HES

Na stronie URPL pojawiła się informacja Prezesa Urzędu z dnia 17.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych środków w celu ochrony pacjentów stosujących roztwory hydroksyetyloskrobi.
PRAC: organiczenie stosowania leku Xofigo

PRAC: organiczenie stosowania leku Xofigo

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) podczas posiedzenia w dniach 9-12 lipca 2018 r. zalecił ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu raka prostaty.
GIF: wycofanie serii Pentaerythritol compositum

GIF: wycofanie serii Pentaerythritol compositum

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w dniu 13.07.2018 decyzją nr 95/WC/2018 zdecydował o wycofaniu serii produktu Pentaerythritol compositum.
GIF: wycofanie z powodu złych ulotek leku

GIF: wycofanie z powodu złych ulotek leku

W dniu 06.07.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 94/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Inovox Express.
Loading...

Wydarzenia

AOTMiT: 27. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 27. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała komunikat z harmonogramem Rady Przejrzystości 27/2018 przewidzianej na dzień 23.07.2018r.
93. posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków

93. posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków

W dniach 11-13 lipca Austriackie Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zorganizowało 93. posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków.
AOTMiT: 26. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 26. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosiła na swojej stronie informację o planowanym posiedzeniu Rady Przejrzystości 26/2018 w dniu 16.07.2018r.
2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences

2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences

W dniach 21-23 września 2018 r. w Popradzie na Słowacji odbędzie się 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences poświęcona bezpieczeństwu biomedycznemu człowieka "Bezpieczeństwo biomedyczne – multidyscyplinarne podejście do wieloaspektowego problemu", pod patronatem honorowym prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego.
Loading...