Artykuły

Czy cena przetargowa może być wyższa niż cena urzędowa wg nowej ustawy

Pytanie: Czy cena przetargowa może być wyższa niż cena urzędowa wg nowej ustawy ?


Odpowiedź:
W świetle dyspozycji z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122 poz. 696 ze zm.):

Czytaj więcej...

Czy wykonawca sporządzając ofertę przetargową związany jest i w jakim zakresie odpowiedziami ...

Pytanie: Czy wykonawca sporządzając ofertę przetargową związany jest i w jakim zakresie odpowiedziami (wyjaśnieniami) udzielonymi wykonawcom (na etapie przed złożeniem oferty) w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czytaj więcej... .

Czy osoba przygotowująca z ramienia apteki szpitalnej materiały...

Pytanie: Czy osoba przygotowująca z ramienia apteki szpitalnej materiały (pakiety, projekt zapisów umowy itp.) do mającego zostać przeprowadzonym postępowania o zamówienie publiczne (przetarg na leki) objęta jest ustawowym obowiązkiem złożenia oświadczenia o którym jest mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku – ZP - 11 tj. niepodlegania wykluczeniu z przedmiotowego postępowania ?    

Czytaj więcej...   

Jak daleko może posunąć się Zamawiający w swoich preferencjach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia ...

Pytanie: Jak daleko może posunąć się Zamawiający w swoich preferencjach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nie naruszając jednocześnie zasad udzielania zamówień publicznych takich jak równe traktowanie wykonawców oraz uczciwa konkurencja ?

Czytaj więcej...

Szacowanie wartości zamówienia na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Gdy mówimy o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia nie mamy na myśli „kwoty która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia”.

Czytaj więcej...

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone