Artykuły

Wyrok KIO z dnia 18 XII 2014 r. - KIO 2562/14

 

Tytuł: Przejawy naruszenia zasady uczciwej konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyrok KIO z dnia 11 XII 2014 r. - KIO 2503/14

 

Tytuł: Dopuszczalność ograniczenia konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyrok KIO z dnia 21 VII 2014 r. - KIO 1389/14

 

Tytuł: Opis kryteriów oceny ofert. Obowiązek zamawiającego starannego i precyzyjnego określenia treści SIWZ.

Wyrok KIO z dnia 09 XII 2014 r. - KIO 2468/14

 

Tytuł: Prawo do "subiektywnych kryteriów oceny ofert" w zamówieniach publicznych.

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone