Krytyczne punkty kontroli w procedurze kaniulacji.

Krytyczne punkty kontroli (CCP) w procedurze kaniulacji naczyń żylnych obwodowych.

więcej

Błędy w trakcie użytkowania kaniul dożylnych.

Błędy w trakcie użytkowania kaniul dożylnych oraz ich skutki: kaniula dożylna/kaniulacja naczyń żylnych obwodowych.

więcej

Cechy bezpieczeństwa WM - kaniule dożylne.

Cechy bezpieczeństwa wyrobu medycznego: kaniula dożylna/kaniulacja naczyń obwodowych.

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych jest procedurą powszechnie uważaną za rutynową. Rzadko niestety dostrzegane są zagrożenia wynikające z jej realizacji.  Widocznym problemem jest niedostateczna wiedza i umiejętności doboru kaniul posiadających cechy bezpieczeństwa...

więcej

Zranienie ostrymi narzędziami - rozorządzenie MZ.

          6 czerwca 2013 roku wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych( Dz.U.13.969 z 2013r.), będące wynikiem obowiązku wynikającego z Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone