Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2015 roku.

Miniony 2015 rok był rokiem obfitującym w różnego rodzaju aktywności naszej sekcji  ale niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem była jubileuszowa X Konferencja Naukowa w listopadzie. W ciągu całego 2015 roku trwały intensywne prace zespołu opracowującego znowelizowane standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, które powinny ukazać się w połowie bieżącego roku. Znajdą się w nich odnośniki do aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących produkcji jałowych postaci leku, ich dystrybucji  jak też utylizacji poprodukcyjnych odpadów. Rozwinięcie wcześniejszych rozdziałów i dodanie zupełnie nowych dotyczy m.in.: prawidłowych i bezpiecznych zasad uzupełniania worków RTU, zautomatyzowanych mieszalników, urządzeń wspomagających produkcję oraz wyrobów medycznych.

Sprawozdanie - IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa...

IX Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 14-15 listopad 2014 roku, Warszawa.

program

sprawozdanie

 

Akcent "żywieniowy" na XIX Kongresie EAHP.

Z dumą informujemy, że na tegorocznym XIX Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) w Barcelonie w ramach projektu  Good Practice Initiatives in European Hospital Pharmacy został zaprezentowany plakat pt. Home Parenteral Nutrition (HPN) Safety and Quality Assurance Project  przygotowany przez zespół farmaceutów Apteki Szpitalnej Szpitala  im. Stanley Dudrick'a w Skawinie. Projekt opisywał  doświadczenia oraz codzienną praktykę w realizacji żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.

więcej

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone