Artykuły

8/2013

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie wartości (czy warto) robienia specjalizacji z Farmacji Klinicznej w Polsce?

7/2013

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie przygotowania preparatu Caelyx. Czy są jakieś specjalne aparaty do przetoczeń wymagane dla tego preparatu?(przedstawiciel o niczym takim nie słyszał). Karta charakterystyki podaje: "Nie używać wbudowanych filtrów infuzyjnych". W chemoaidach również są filtry... Jeżeli jest to doxorubicyna liposomalna to czy w takim przypadku te liposomy nie zostaną zaadsorbowane na tych filtrach? Jak należy prawidłowo wykonać taki wlew?

5/2013

Podany przez Państwa nadtlenek wodoru do dekontaminacji cytostatyku w zestawie awaryjnym, ma zastosowanie w stężeniu 30% ,czy wymagane jest rozcieńczenie? (jeżeli rozcieńczenie to ilu procentowe)?

6/2013

Czy pracującemu w pracowni cytostatyków  przysługuje dodatek za pracę z środkami  trującymi (grupa A)?;
- Czy są ograniczenia czasowe dotyczące zarówno
  dnia pracy jak i okresu delegowania do
  pracowni cytostatyków ?;
- Jak często powinny odbyć się badania okresowe
  i jaki powinien być zakres tych badań ?
  Chodzi mi również o badania na obecność  cytostatyków w moczu czy krwii;
- Jaki powinien być system kontroli wewnętrznej
  i zewnętrznej (dokumentacja,instytucje itd)?

4/2013

 

W związku z opracowywaną dokumentacją projektowo-technologiczną apteki szpitalnej zwracam się z prośbą o konsultację czy istnieje możliwość przeprowadzenia całkowitej dekontaminacji komory laminarnej obecnie pracującej przy przygotowaniu leków cytostatycznych w aptece szpitalnej w jednym z łódzkich szpitali i ponownego przeznaczenia jej do bezpiecznej pracy z innymi lekami w warunkach aseptycznych ? Typ komory: ALPINA BIO 130 CYTO zakupiona w 2010 roku. Apteka szpitalna przewidziana jest do przebudowy z wyposażeniem projektowanego pomieszczenia przygotowania leków cytostatycznych w nową komorę laminarną i ewentualnym wykorzystaniem istniejącej w boksie aseptycznym do przygotowywania leków jałowych. Użytkownik chciałby mieć zapewnienie, że po przeprowadzeniu dekontaminacji komora zapewni całkowicie bezpieczną pracę w warunkach aseptycznych z lekami jałowymi (z wyłączeniem już cytostatyków), bez pozostałości substancji cytotoksycznych i jakiegokolwiek zagrożenia dla przygotowywanych produktów i pracującego personelu. Proszę o podanie sposobu sprawdzenia skuteczności dekontaminacji.

Więcej artykułów…

  1. 3/2013
  2. 2/2013
  3. 1/2013
MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone