Artykuły

Komisje - w sprawie błędów medycznych

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2011

Od przyszłego roku sprawy pacjentów poszkodowanych wskutek błędów medycznych rozpatrzą specjalnie powołane do tego komisje. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 28 kwietnia 2011 r. przewiduje, że od 2012 roku pacjenci poszkodowani wskutek błędu medycznego nie będą musieli iść do sądu, gdyż ich sprawę w ciągu kilku miesięcy rozpatrzy specjalna komisja powołana przez wojewodę.

          Komisje muszą powstać do końca roku. W każdej z nich po czterech reprezentantów będą miały samorządy medyczne i prawnicze. Po jednym reprezentancie będą mieli: Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Na wybranie swoich kandydatów mają oni ok. miesiąca. Ustawa nie precyzuje jednak, „ilu maksymalnie kandydatów powinno się zgłosić wojewodzie”.

          Eksperci wypowiadający się na łamach publikatorów obawiają się jednak że „część kandydatów zapewne zniechęcą mało atrakcyjne warunki pracy w komisji (za jedno posiedzenie reprezentant może otrzymać nie więcej niż 430 zł, a ponadto zachowuje dzień wolny, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia)”.

          Dotychczas dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie odbywało się tylko za pośrednictwem procesu sądowego z powództwa cywilnego. Z reguły są to długotrwałe sprawy. Nowelizacja ustawy umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia na drodze administracyjnej - wg resortu zdrowia - będzie to trwało około siedmiu miesięcy.

          Odszkodowania będą odnosić się tylko do szkód związanych z opieką szpitalną na terenie naszego kraju. Komisja wojewódzka do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie będzie regulować wysokości zadośćuczynienia. Do komisji będą należeć specjaliści z zakresu medycyny i prawa, organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.
          Wniosek o odszkodowanie będzie można złożyć komisji wojewódzkiej przez rok od dnia, w którym pacjent dowiedział się o urazie lub "rozstroju zdrowia". Dotyczy to również przypadków, gdy rodzina składa wniosek po zgonie pacjenta. Termin ten nie może przekraczać trzech lat od dnia, w którym nastąpił uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
          Pomysł odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym przyczyniono się do błędu medycznego. Zamiast odszkodowania możliwe jest uzyskanie renty. Osoby, które ubiegają się o zadośćuczynienie, będą mogły uzyskać do 300 tys. zł w przypadku uszkodzenia ciała. Natomiast wysokość renty może sięgać 3 tys. zł.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl                        

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 czerwca 2011 r.

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone