Artykuły

Kontrowersyjna zmiana Prawa zamówień publicznych ogłoszona

Drukuj
Utworzono: czwartek, 12, maj 2011

  Budząca kontrowersje ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która rozszerza katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 87, poz. 484.

           Celem ogłoszonej nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest umożliwienie zamawiającym wykluczania z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5 proc. wartości umowy.

Powyższa zmiana wzbudza liczne wątpliwości wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Głównie chodzi o aspekt naruszania przez uchwaloną zmianę przepisów prawa europejskiego, a także o przyznanie zamawiającym zbyt szerokich uprawnień do kreowania sytuacji prawnej wykonawcy, który może zostać wykluczony z postępowania na podstawie arbitralnej decyzji zamawiającego, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa do obrony. Takie umocnienie pozycji zamawiającego może również niekorzystnie wpłynąć na warunki realizacji umów o zamówienie, a co za tym idzie, na wzrost ryzyka po stronie wykonawców.

Ustawa wejdzie w życie 11 maja 2011 r.

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone