Artykuły

MAM PRAWO

Drukuj
Utworzono: środa, 27, kwiecień 2011

   W odpowiedzi na problemy środowiska farmaceutów szpitalnych związanych zarówno z sektorem publicznej jak i niepublicznej ochrony zdrowia odnoszących się do współuczestniczenia przez nich w prowadzeniu gospodarki wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w szpitalu oraz przy wydatkowaniu środków finansowych na ich zakup, odnoszących się, z jednej strony do poszanowania ich preferencji zakupowych związanych ze świadomym kształtowaniem stanowiska pracy personelu szpitala, a z drugiej do odpowiedzialności prawnej tych osób, zarówno przed ich pracodawcą jak i organami kontroli zewnętrznej, stworzyliśmy projekt szkoleniowo – doradczy pt: „Mam prawo ™” którego zadaniem jest objęcie kompleksową opieką prawną grupy farmaceutów szpitalnych w zakresie szeroko rozumianych ich indywidualnych prawa i obowiązków  nie tylko w aspekcie udzielania zamówień publicznych ale też innych dziedzin prawa w tym prawa farmaceutycznego oraz regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych.

Program MAM PRAWO ™ oferujemy jego uczestnikom:

- opracowanie indywidualnego zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, treści  umowy o pracę oraz dokumentów składających się na tzw. „wewnętrzny regulaminu udzielania zamówień publicznych” czy „regulamin komisji przetargowych” w szpitalu,

- pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na ewentualne zarzuty ze strony kierownictwa zakładu pracy jak i organów zewnętrznych o tzw. naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych jak i opracowanie opinii pozwalających na obronę własnego stanowiska farmaceuty co do opisu przedmiotu zamówienia, warunków stawianych wykonawcom w SIWZ (w tym warunków umowy) czy też zastosowanych kryteriach oceny ofert jak i odpowiedzi na pytania czy zarzutu formułowane przez firmy ubiegające się o zamówienia,

- interaktywne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa farmaceutycznego, ustawy o wyrobach medycznych oraz innych regulacji prawnych związanych z systemem ochrony zdrowia w kontekście praw i obowiązków farmaceuty.

MECENAT

                               

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone