VII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - UCHWAŁA WNIOSKI PROGRAMOWE

Drukuj
Utworzono: wtorek, 01, marzec 2016

          Uchwała Nr VII/26/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

(...) § 13.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację przepisów i uchwalenie:

1)       normy, zgodnie z którą farmaceuta szpitalny w celu świadczenia opieki farmaceutycznej jest uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych;

2)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal działu farmacji szpitalnej, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie;

3)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu wyrobów medycznych prowadzonych przez aptekę szpitalną;

4)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal pracowni do przygotowywania leków cytotoksycznych, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie;

5)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal pracowni do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie(...).

więcej - NIA

Dariusz Smoliński

REDAKTOR

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone