Artykuły

Drukuj
Utworzono: piątek, 01, luty 2013

               REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO APTEKASZPITALNA.PL

I. Definicje

D-FARMA - firma z siedzibą: 46-282 Lasowice Wielkie, ul. Parkowa 13, właściciel serwisu internetowego aptekaszpitalna.pl

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument.

PORTAL/SERWIS – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z informacji przygotowywanych przez D-FARMA i/lub jej Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez D-FARMA w domenie www.aptekaszpitalna.pl.

PARTNER -  oznacza podmiot współpracujący z D-FARMA.

UŻYTKOWNIK -  każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu.

USŁUGA INFORMACYJNA – udostępnianie treści na indywidualne zlecenie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

FORUM DYSKUSYJNE – umożliwienie Użytkownikom wysłania swojego poglądu na dany temat i opublikowanie tego poglądu na wybranych stronach Serwisu.

REJESTR – baza określonych danych udostępnianych w serwisie.

USŁUGI – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. Zm.), m. in. Takie jak:

1)     Informacyjne – usługi zapewniające użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem strony internetowej.

2)     Społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych zakładek (np. forum) zgodnie z ich regulaminami.

3)     Komunikacyjne – usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Serwisie określonych zasobach.

4)     Pośrednictwa w sprzedaży produktów – usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniającego Użytkownikom możliwość zawierania umów kupna produktów.

5)     Reklamowe/Mecenat – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Serwisu APTEKASZPITALNA.PL, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

II. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności D-FARMA. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekserowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

III. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu 

D-FARMA zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu aptekaszpitalna.pl dokonywania w nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzenia Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zaręcza, że będzie korzystał z ww. Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. D-FARMA zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegać bez zakłóceń, błędów wad i przerw. D-FARMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem ww. Serwisu.

IV. Warunki techniczne

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

- hardware;

- połączenie z siecią Internet;

- przeglądarkę internetową;

- inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług;

- czasami może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Scripts, Flasz oraz cookies.

V. Własność intelektualna

D-FARMA nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do ich redagowania, dokonywania skrótów w tekstach nadesłanych. D-FARMA informuje, że ww. Serwis może zawierać dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Kopiowanie, przesyłanie, wszelkie zmiany i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody D-FARMA. Użytkownicy udostępniając materiałów za pomocą Serwisu, zgadzają się na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników, a D-FARMA zapewnia sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania.

VI. Prywatność

D-FARMA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Jej celem jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji uzyskiwanych za pośrednictwem ww. Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. D-FARMA zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia usług informacyjnych. Podczas korzystania z Serwisu (np. FORUM) możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne do prawidłowego wypełnienia i skutecznego wysłania formularza. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronie ww. Serwisu jest D-FARMA, chyba, że regulamin obok danego formularza stanowi inaczej.
Do celów statystycznych zbierane są informacje o użytkownikach serwisu takie jak:
-adres IP;
-host;
-system;
-przeglądarka;
-odsyłacz;
-data i czas wejścia na stronę.

VIII. Ochrona danych osobowych

D-FARMA zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez D-FARMA zgodnie z obowiązującym prawem. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest D-FARMA, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

IX. Reklama/ Mecenat

D-FARMA nie odpowiada za treść ogłoszeń, materiałów sponsorowanych oraz reklam zamieszczanych przez reklamodawców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w zakresie przekazanych do publikacji D-FARMA materiałów.  Treści reklamowe nie mogą stanowić konfliktu z zawartością merytoryczną strony.

X. Postanowienia końcowe

D-FARMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu aptekaszpitalna.pl w sposób niezgodny z postawieniami niniejszego dokumentu. D-FARMA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie Użytkownika z ww. serwisu po wprowadzeniu tych zmian, będzie równoważne z ich akceptacją.

W przypadku jakichkolwiek pytań, reklamacji lub wątpliwości prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail osoby zgłaszającej.

MECENAT

                              


Copyright © 2017 farmacja.net sp. z o. o.

Kontakt   Nota prawna    Regulamin   Reklama  

Copyright © 2007 - 2017 - D-FARMA-Wszelkie prawa zastrzezone